Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži letos maturovalo celkem 108 studentů, třiapadesát z nich prospělo s vyznamenáním.

„Neuspělo šest maturantů, což je procentuálně výrazně méně, než je republikový průměr. Lze tedy říci, že jsem s výsledky spokojen. Absolutní většina studentů byla velmi dobře připravena," poznamenal pro Kroměřížský deník ředitel gymnázia Štěpán Bekárek.

Podle něj dělají studentům větší problémy takzvané profilové, tedy školní části maturitní zkoušky, kde mají i horší výsledky. „Tato část je na většině gymnázií výrazně náročnější, než jednotná společná státní část," podotkl ředitel.

A jak hodnotí současný model maturit? Je přesvědčen, že zkouška musí mít srovnatelnou státní část, která je pro všechny maturanty shodná. „Myslím ale, že tato část by neměla obsahovat ústní zkoušky, které jsou vždy subjektivní. Vzdělanosti a úrovni kritického myšlení v naší zemi by velmi prospělo, kdyby společná část obsahovala v nějaké podobě povinnou zkoušku z matematiky pro ty děti, které chtějí dál studovat na jakémkoliv typu vysoké školy," míní ředitel.

Na druhém kroměřížském gymnáziu nebyl podle tamního ředitele Josefa Havely také žádný problém s písemnou částí: v té ústní ale pravděpodobně někteří podcenili přípravu.

„Přihlášeno jsme měli 89 žáků, čtyři z nich však neukončili čtvrtý ročník a jeden se nemohl zúčastnit kvůli nemoci. Pět žáků pak neuspělo u profilové části nebo ústní zkoušky společné části z českého jazyka. Úspěšní maturanti dosáhli celkového průměrného hodnocení 1,87," vyčíslil ředitel.

Na Centru odborné přípravy technické letos maturovalo jednačtyřicet studentů, úspěšných na první pokus jich bylo třiadvacet. „Odpovídá to celostátnímu průměru srovnatelných škol a oborů. Nejlépe na tom byla průmyslovka obor Elektrotechnika, kde neprospěli pouze dva žáci, nejhůře nástavba," poznamenal ředitel COPT Bronislav Fuksa.

Největší problém vidí v přístupu studentů: pouze sedm z nich neuspělo jen v jedné části. „Zbytek propadl ve více předmětech. Problémy dělala státní i školní část, což napovídá spíš podcenění maturitní zkoušky. Relativně nejlépe dopadly jazyky, nejhůře naopak ty části zkoušek, kde žáci musí ukázat, že věcem rozumějí, kde musejí vnímat souvislosti a promítají se mezipředmětové vazby. Jinými slovy, problémy byly tam, kde se nestačí učivo jen našprtat na poslední chvíli," konstatoval Bronislav Fuksa.

Dobrý pedagog podle něj není spokojen nikdy. Dobře připravení studenti u maturit uspěli, mnozí neúspěšní se pak netajili tím, že jsou spokojeni a předem počítají s tím, že si na podzim dodělají zbývající část maturity. „Je to zarážející a diskutabilní, ale je to tak," krčí rameny ředitel.

Se současným modelem maturit mají podle něj žáci i učitelé už dostatek zkušeností a nevidí žádný důvod k tomu jej měnit. „Současný model vznikl právě proto, aby se stabilizovala úroveň maturantů, která začala prudce klesat s nárůstem počtu středních škol současně s poklesem počtu žáků vycházejících ročníků základních škol. Bohužel není výjimkou, že na maturitní obory se hlásí žáci s velmi slabým prospěchem, přitom se díky počtu volných míst dostávají na čtyřleté studijní obory. Zda a s jakým úspěchem tito žáci odmaturují, pak zůstává otázkou," upozorňuje Bronislav Fuksa.

Jednou z letošních maturantek je Anna Křížová z Kroměříže, která s vyznamenáním absolvovala gymnázium v Kojetíně. „Začala jsem se učit asi dva nebo tři týdny před maturitou. Měla jsem ale obrovské nervy, protože jsem šla úplně první. Všichni byli formálně oblečení a chovali se hrozně vážně, už jen díky tomu jsem se necítila fajn," přiznala dnes už úspěšná absolventka.

Podle ní je maturita hodně o štěstí a o tom, jak se člověk popere se stresem.

„Odmaturovala jsem se třemi výbornými a jednou chvalitebnou, ale je fakt, že kdybych si v češtině vytáhla něco jiného, než jednoduchou otázku na Erbenovu Kytici, tak bych možná ani neodmaturovala," usmála se dívka.

Podle ní se z takzvané zkoušky dospělosti dělá zbytečná věda.

„Přišlo mi to skoro jako klasické zkoušení u tabule, jen jsem u toho seděla a musela být nastrojená. Tím jak se o tom mluví, tak to většinu jen rozhodí a studenti jsou ve stresu už týdny dopředu," míní.

Průběžně celý rok se učila čerstvá absolventka kroměřížského gymnázia Hana Formánková. „Myslím, že jsem se připravovala opravdu dost. Nejvíc jsem si u maturity užila fyziku a angličtinu, podpora učitelů byla totiž maximální a věděla jsem, že to chci dát co nejlépe i proto, abych je nezklamala. Nebyla jsem ani moc ve stresu, takže všechno dopadlo dobře. Teď už se připravuji na přijímačky na vysokou školu," uzavřela studentka.