V kroměřížském regionu mají neblahou zkušenost desítky studentů a nesouhlas s vyhodnocením se objevil jak na odborných středních školách, tak i na gymnáziích. Většina škol, které Deník oslovil, se alespoň s několika požadavky o přezkoumání výsledku písemné maturitní práce setkala.

Žádost musejí středoškoláci podávat sami a to na krajský úřad. „Podávají se do osmi dnů ode dne, kdy byl žákovi oznámen výsledek dané zkoušky. Krajský úřad má pak rozhodnout do třiceti dnů od doručení žádosti," sdělila mluvčí Krajského úřadu ve Zlíně Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Podle ředitele Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži Petra Hajného si následně úředníci zažádají o podklady, které jim poskytne škola, a poté je postoupí k dalšímu hodnocení do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). "Je ovšem otázka, nakolik jsou některá odvolání adekvátní. To musí posoudit úřad," poznamenal Hajný.

Konečné rozhodnutí však nespočívá na hodnotitelích, ale právě na krajském úřadě. „Poskytujeme oponentní posudek hodnocení. Jde o výroky prokazující, že se hodnotitel neodchýlil od metodiky a definovaného standardu. V žádném případě tedy nejsme rozhodným orgánem, finální rozhodnutí vystavuje krajský úřad," uvádí na webových stránkách organizace CERMAT pověřený ředitel Jiří Zíka.

Kolika studentů se odvolání týká, nelze odhadnout, krajský úřad si totiž přesné statistiky nevede. Přesto na školách v regionu znají několik případů. „Zatím víme o dvou odvoláních, které naši studenti zasílali," říká například ředitelka Gymnázia Kroměříž Jana Polachová.

Také ředitel Obchodní akademie v Kroměříži Mojmír Šemnický zaznamenal několik žádostí. „Vím, že někteří studenti se rozhodli podat odvolání, ale nemám přesné číslo, protože z krajského úřadu nás zatím nekontaktovali. Snažíme se žákům vyjít vstříc, a proto jsme na našich internetových stránkách vyvěsili, jak mají přesně postupovat při odvolání," dodal Šemnický.

Maturantům se ale nezamlouvalo více věcí, než jen hodnocení. „Osobně mi hrozně vadila témata, ke kterým podle mě bylo hrozně těžké napsat něco v požadovaném útvaru. V konečném důsledku bylo paradoxní, že většina lidi měla víc bodů ze slohovky v angličtině. Samozřejmě je to velice subjektivní záležitost, ale i tak to hodnocení bylo v mnoha případech minimálně podivné," tvrdí třeba devatenáctiletý Jozef, který letos maturoval na severní Moravě. Svou známku prozradit nechtěl, ale zdůraznil, že u zkoušky uspěl. "U nás ji udělali naštěstí všichni, ale vím, že na jiných školách s tím měli studenti problémy," shrnul své dojmy student.

Ne na každé škole v regionu ovšem museli problémy s písemnými pracemi řešit. Například na Střední zdravotnické škole v Kroměříži zatím žádné starosti s hodnocením slohových prací nezaznamenali. A nejsou sami. „Také všichni naši studenti udělali maturitní zkoušku bez problémů," pochlubil se i ředitel kroměřížské Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Jaromír Beran. Dodal, že to podle něj svědčí o kvalitách tamních kantorů. 

AUTORKOU JE JANA PŘIKRYLOVÁ