Zkoušky z předmětu, v němž bývají maturanti nejméně úspěšní, by se měli dočkat už letošní deváťáci a to v roce 2019: do novely školského zákona ji navrhne ministr školství Marcel Chládek.

Například podle ředitele Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži Petra Hajného je matematika velmi důležitý předmět rozvíjející logické myšlení, které jde v poslední době do pozadí a snižuje se tak u celé populace.

Podle něj mělo zrušení povinné matematiky u maturit zpětný dopad až na základní školy a předmět, který rozvíjí logiku, je na okraji zájmu.

„Chodí k nám žáci s absolutní neznalostí z matematiky, neumí spočítat ani obsah čtverce," zlobí se ředitel kroměřížské hotelovky.

Soudí ale, že povinné maturitě by se mělo dát více času: právě proto, aby už i žáci na základních školách měli větší motivaci se matematice učit.

Naopak podle ředitele holešovského gymnázia Zdeňka Janalíka je času dostatek.

„Přípravných kroků je celá řada a rozhodně to nebude pro nikoho žádné překvapení. Horší by bylo, kdyby k tomu mělo dojít třeba za dva roky. Studenti prvních ročníků to budou vědět od začátku a nic nebrání tomu, aby se připravili," míní Zdeněk Janalík.

Podle něj je matematika pro přežití v dnešním světě stejně důležitá jako český nebo cizí jazyk. Studenti se prý předmětu zbytečně bojí.

„Způsob výuky je dán správně. Právě ta určitá obava z tohoto předmětu je módní klišé, protože na matematiku jednoznačně nemusíte být žádný genius, ale dá se naučit," říká ředitel gymnázia.

Moderním tématem je podle něj učení hrou: tak se dá krásně učit třeba cizí jazyk.

„Pokud se ale nazpaměť nenaučíte slovíčka, nebudete schopni promluvit. U matematiky je to stejně, například se vzorečky," vysvětluje Zdeněk Janalík.

Povinná maturita z matematiky by mohla podle plánů české vlády zvýšit zájem o technické obory.

„O přírodovědu a technické obory je ale třeba u nás na gymnáziu zájemců dost. Žáci i rodiče si uvědomují, že jsou obory, které se sice dobře studují, ale o to je pak horší v nich sehnat práci. Nemyslím si, že povinná zkouška z matematiky by měla být zásadním impulsem," myslí si ředitel holešovského gymnázia.

Podle Bronislava Fuksy, ředitele Centra odborné přípravy technické v Kroměříži není pravdou, že by na středních školách těchnického zaměření bylo více matematiky než jinde.

„Ta se naopak přeci jen učí víc na gymnáziích a ekonomických školách, určitě není v povědomí žáků ani rodičů, že by třeba u nás bylo matematiky hodně," tvrdí ředitel.

Mnohým studentům se ale povinná maturita z matematiky moc nelíbí: a zastání najdou i u těch, kteří už mají zkoušku za sebou.

„Já jsem sice z matematiky maturoval, ale někteří na to prostě nejsou. U nás ve třídě dělalo zkoušku z tohoto předmětu jen šest lidí a půlka ji stejně neudělala. Myslím, že by nepomohlo, ani kdyby se změnil způsob výuky," myslí si třeba dvacetiletý Michal Charvát z Rusavy.