Ještě nedávno bylo přitom předškoláků tak málo, že se ani nenaplnily kapacity některých mateřských škol, a proto je jejich zřizovatelé museli nechat zavřít. Dnes je situace poněkudjiná.

VKroměříži je třináct mateřských školek a vkaždé znich pět až šest tříd, které pojmou až tisíc čtyři sta dvadětí.

„Vsoučasné době jich chodí do těchto zařízení devět set osmnáct. To znamená, že je ještě sto dvacet čtyři míst volných,“ nastínil vedoucí kroměřížského školského odboru JiříPánek.

Podle něj mají přírůstky dětí malinko stoupající tendenci, ale sjejich větším přílivem do školek počítá až tak za dva až tři roky, kdy dorostou ty silnější ročníky.

„Přesto si nemyslím, že by jejich počet vzrostl až natolik, že by se musela otevírat zařízení, která byla kvůli nedostatku dětí vminulých letech vKroměříži uzavřena,“ podotkl vedoucí odboru.

Nepříznivý stav je podle jeho slov vněkterých školkách na vesnicích. „Ktomu se ale blíže vyjádřit nemůžu, protože nejsme jejich zřizovateli,“ podotklPánek.

Problém sudržením školky mají například ve Velkých Těšanech. „Situace je napjatá, protože letos odejde sedm dětí do první třídy. Zůstane jich devět, což je pro provoz školky hraniční číslo. Příští rok se budeme snažit ji udržet za každou cenu, ale jak to bude vdalších letech, to si netroufám odhadnout,“ přiblížila starostka obce Věra Halamová.

Nedostatek dětí předškolního věku je ive Střížovicích. „Do školky je jich přihlášeno dvanáct, což je dost málo. Ouzavření zařízení však zatím neuvažujeme. Počítáme stím, že začneme vobci rozšiřovat bytovou výstavbu a že spřílivem obyvatelstva dojde ike zvýšení počtu dětí a že se kapacita školky víc naplní,“ douffá střížovický starosta Zdeněk Vincenec.