„Do oslav 80. narozenin prezidenta Československé republiky se tehdy zapojily všechny spolky v obci. Lampionový průvod prošel slavnostně osvětlenou a květinami nazdobenou vesnicí a před školou se konal tábor lidu," cituje z obecní kroniky starosta Břestu Jaromír Navrátil.

Busta původně na svém místě zůstala jen deset let, kdy byla z moci německých úředníků odstraněna. Druhé odhalení se uskutečnilo v roce 1997 při příležitosti vzpomínky na 60. výročí úmrtí prvního prezidenta.

Bronzovou bustu však v srpnu před dvěma lety neznámý pachatel ukradl spolu se sochami v Říkovicích a Holešově.

„Rozhodnutím obecního zastupitelstva byla socha na náklady obce vrácena na původní místo jako symbol jednoty a hrdosti na velkou osobnost našich dějin," vysvětlil starosta s tím, že slavnostní odhalení busty se konalo minulý týden.