Můžete krátce představit společnost Kroměřížská plavební?

Jsme firma s tradicí. Máme půjčovnu lodí, jachet, na Baťově kanále. Konkrétně se jedná o pět obytných lodí. Každý rok musíme i některé lidi odmítnout. K pronájmu takové lodi není potřeba mít žádné zkoušky. My zájemce zaškolíme. To je záležitost asi hodiny dvou. A pak můžete vyplout.

Mají výletní plavby v Kroměříži vůbec šanci?

Řeknu to jinak. V Přerově jezdil provozovatel na dvoukilometrové trase a zájem tam byl. U nás budeme mít 12 kilometrů trasy do Bělova a 12 zpátky. Věřím, že lidé projeví zájem. Ale je samozřejmě nutná propagace, domluva s hotely, součinnost s městem. Myslím, že potenciál tu je. A když ne, tak jsme se spletli a půjdeme zase zpátky na Baťův kanál.

Jaká loď bude brázdit koryto Moravy?

Bude se jednat o desetimetrovou loď, zastřešenou, zcela novou. Byl jsem se nyní podívat ve fabrice, jak práce pokračují.

Už máte tedy představu, kdy „spustíte“ lodě na vodu?

Dali jsme si termín dovézt lodě v květnu a tentýž měsíc ještě jezdit.

V Kroměříži již před lety existovala snaha o pořádání plaveb po Moravě. Co uděláte jinak?

Veškerá snaha vždy krachovala na neschopnosti postarat se o loď. Velkým problémem je totiž proměnlivá výše hladiny řeky. Může se lišit i dvěma metry. A v takovém případě je nutné včas odvézt loď do bezpečí. Do míst, kde voda stoupne či klesne jen o pár centimetrů. A právě na tom si „vylámal zuby“ poslední provozovatel. My s tímto problém nemáme, protože máme kde naše lodě usídlit.