„V současnosti probíhá oprava střechy kaple. Jedná se prakticky o poslední část rekonstrukce exteriéru kaple,“ uvedl starosta obce Střílky Viktor Ganjuškin.

Příští rok snad renovace obrazu

Rekonstrukce exteriéru kaple probíhala v posledních čtyřech letech. Rozdělena byla do několika etap. „Dohromady se bavíme o investici v řádech milionů korun. Obec se na ní finančně značně podílela. Vzhledem k obecnímu rozpočtu nám ani nic jiného, než rozdělit práce na víc etap, nezbylo,“ řekl starosta Ganjuškin.

„Na probíhající opravě střechy se spolupodílíme částkou zhruba 300 tisíc korun. Jde o naši největší obecní investici druhé poloviny letošního roku,“ prozradil starosta. Podle projektu bude nová střecha stát přes 1,5 milionu korun. Největší mírou se na rekonstrukci podílí Zlínský kraj. Z jeho kapsy půjde na opravy 800 tisíc korun. Dalších 400 tisíc korun přispěje Ministerstvo kultury České republiky. A Střílky přidají 300 tisíc korun.

Stavební práce ještě neskončili a na příslušných úřadech již leží ke schválení žádost na renovaci mozaikového obrazu akademického malíře Jano Koehlera s názvem Kristus Vykupitel, který se nachází uvnitř kaple nad oltářem. Pokud žádost projde schvalovacími procesy a Střílky dostanou dotaci, může být obraz zrenovován již v příštím roce.

Stále se pohřbívá

Stovky tisíc korun, které Střílky do hřbitova investují, se nikdy nevrátí. „Obec získá pouze drobnou částku vybranou z průvodcovských služeb. Po odečtu odměn pro průvodce a dalších provozních nákladů se dostáváme na opravdu zanedbatelná čísla,“ přiznal starosta Viktor Ganjuškin.

„Jedná se však o jeden z mála barokních hřbitovů, kde se stále pohřbívá. Byť počet míst je již velmi omezen,“ podotknul starosta. „Čas od času mi volají i lidé z dalekého okolí, zda u nás nemohou být pohřbeni oni nebo jejich příbuzní,“ dodal Viktor Ganjuškin. Dalo by se říct, že je hřbitov díky svému nádhernému prostředí a bohaté minulosti „v kurzu“.

„Mám zde pochované své předky. Není to jen krásný hřbitov, ale také kulturní památka. I z toho důvodu by se o ni mělo pěkně pečovat. Opravy jsou na první pohled patrné,“ uvedla Milena Gnolová u rodinného hrobu.

Barokní hřbitov ve Střílkách

Jedná se o vzácné umělecké dílo, jedinečné nejen na celé Moravě, ale i v celé České republice. Hřbitov byl zbudován v letech 1730 -1743. Jeho plocha zaujímá kolem 2000 metrů čtverečních, je čtvercový, nároží čtverce jsou však vykrojeny a nahrazeny oblouky klenutými dovnitř. Celý prostor hřbitova byl vytvořen násypem na svahu blízko kostela a je značně vyvýšen nad své okolí.