„Situace v podniku je už každopádně stabilizovaná. Podařilo se nám navýšit výrobu v závodu povrchových úprav a elektra. Od června, kdy jsme podnik koupili, jsme ji zvedli až o patnáct procent,“ řekl Deníku předseda představenstva PAL Magnetonu Zdeněk Zlámal.

Získat zpět se snaží také bývalé zákazníky. „Někteří se sami vrací, jiné oslovujeme. Snažíme se přilákat i nové. První úspěchy už máme,“ potvrdil Zlámal. K propouštění zaměstnanců tak prý sáhnout nemuseli, spíše naopak: přibírali nové.

„Jednalo se o zhruba třicet lidí. Zda ještě nějaké přijmeme do konce letošního roku, zatím netušíme. V rámci některých oddělení jsme provedli i přesuny pracovníků,“ poznamenal předseda představenstva.

Nový vlastník krátce po koupi také Magnetonu navrátil jeho staronovýnázev PAL Magneton. „Zda tento krok byl ku prospěchu či ne, můžeme vyhodnotit až později,“ dodal Zlámal.

Ke spokojenosti podniku ale stále chybí ještě jedna nevyřízená záležitost: doplatit pracovníkům dlužné mzdy za pár měsíců v loňském roce, kdy byl Magneton ještě v insolvenčním řízení.

„Teprve po ukončení všech žalob, sporů a finančních kontrol, uzavření účetních knih, zpracování rozvrhového usnesení a nabytí právní moci budu moci vyplatit mzdy v poměrné částce. Do letošních Vánoc to ale určitě nebude,“ konstatoval Petr Bernátek, který má problematiku jakožto insolvenční správce na starost.

Co se vleče, neuteče

Odeznívá už opravdu hospodářská krize či ne? Těžko na to odpovědět. V případě kroměřížského PAL Magnetonu by odeznívat mohla, jenomže je třeba brát v potaz, že firma se potýkala s konkurzem a insolvenčním řízením, čemuž předcházelo zjištění úpadku.

Možná ale krize opravdu odeznívá, dostala jsem totiž před pár dny mailem zprávu, že tomu tak je. Firmy prý narozdíl od loňska už začínají chystat vánoční večírky. Staré přísloví však praví: Spěchej pomalu