"Ministerstvo není schopné předložit žádné věrohodné kalkulace dopadů reformy, její ekonomické náklady, ekologické dopady, a dokonce není schopné odpovědět ani na otázku, které obaly a z jakých důvodů mají být zálohovány," řekl jeden z mnoha argumentů proti novele zákona tajemník Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí Jan Blaha.

Jeho názor podpořil i člen parlamentního výboru pro životní prostředí a člen výboru pro životní prostředí, zemědělství a regionální záležitosti při Radě Evropy Tomáš Úlehla (ODS). Podle něj jsou tyto systémy ztrátové a mohou si je dovolit jen ekonomicky silné země, mezi něž České republika zatím nepatří.

Poradce ministerstva životního prostředí Daniel Vondrouš se ale s těmito názory nesouhlasí. "Sníží se počet volně pohozených odpadů, kdy na skládkách skončí ročně až 30.000 tun jinak recyklovatelného odpadu a zvýší se tím i množství recyklovaných obalů," řekl a uvedl dva hlavní důvody pro zavedení zálohového systému. Ministerstvo novelu zařadilo do plánu legislativních prací vlády na leden 2008.

Patnáctého ročníku mezinárodního kongresu se zúčastnilo přes 500 odborníků z řad krajských úřadů, města, obcí, odborných firem, experti ze zemí, kde již zálohový systém zavedený a mají s ním zkušenosti, jako například ze Švédska, Norska a Nizozemí.

VÍCE ZPRÁV Z REGIONU ČTĚTE ZDE