Za dva měsíce by zde měl odstartovat projekt rozsáhlé opravy asi dvoukilometrového úseku silnice, která protíná samotné centrum obce.

Akce rozložená do tří let bude stát necelých 67 milionů korun.

Na tyto práce navážou také investice ze strany Loukova, jako rekonstrukce chodníků a další.

Starosta Loukova doufá v trpělivost všech občanů. Komplikace se dotknou také společnosti Čepro, která má těsně za hranicí obce umístěny strategické zásoby pohonných hmot.

Rekonstrukce je nutná

Ačkoliv se jedná o velký projekt, někteří místní o něm zatím vůbec netuší.

„Vůbec nevím, že se má u nás něco takového dít,“ řekla místní občanka Magda.

Protože dojíždí do práce do několik kilometrů vzdálené Bystřice, znamená to pro ni komplikaci navíc.

V Bystřici pracuje také Vendula Perůtková, která však pochází z Loukova a dojíždí tam za rodinou.

„O rekonstrukci vím. Nás se to ovšem nijak výrazně nedotkne, protože máme dům mimo opravovanou trasu,“ odpověděla Deníku Perůtková.

„Místní to nebudou mít lehké,“ upozorňuje na peripetie, které občany čekají.

„Já jsem ovšem toho názoru, že každá rekonstrukce je přínosem. U této silnice to platí dvojnásob. A jsem kvůli tomu ochotna i akceptovat objížďky,“ dodala Vendula Perůtková.

Podobného smýšlení je i starosta obce Antonín Zlámal.

„Už aby opravy začaly. Na rekonstrukci čekáme už dlouhých 18 let. Navíc mají návaznost na další, nejenom obecní, investice,“ zdůvodnil Zlámal.

Ilustrační foto
Vybrali autobusové dopravce v kraji. Na Kroměřížsku by měl jezdit KRODOS BUS

Starosta jako prostředník

Lidé si, podle starosty, nemohou kvůli neustálému odkládání oprav například zbudovat nové vjezdy k domům.

Obec také opraví chodníky. Jenom v letošním roce za jejich opravu Loukov zaplatí 700 tisíc korun.

„Naší rolí bude spíše dělat takového prostředníka mezi lidmi a společnostmi. Teď momentálně čekáme, kdo zakázku vyhraje, abychom s nimi mohli jednat o kanalizaci, zajištění vjezdu do baráků, přístup lékaře a další,“ zhodnotil současný stav Zlámal.

„Někteří lidé se už těší, někteří nadávají. Věřím, že všichni budou mít notnou dávku pochopení. Odměnou nám přece bude nová silnice,“ doufá starosta.

Čepro oprava nezaskočí

Jak již bylo zmíněno, stavba se dotkne také společnosti Čepro, která má zde strategické zásoby pohonných hmot. Firma je s chystanými opravami srozuměna a připravena.

„Částečně se samozřejmě omezí doprava osobních i nákladních vozidel, ale na provozu našeho skladu vliv mít nebude. V době oprav budou autocisterny jezdit ze směru Valašského Meziříčí,“ uvedla mluvčí Čepra Linda Máchová.

„A vzhledem k tomu, že v obci aktivně působíme, jsme připraveni pomoci. Detailní obraz podpory a spolupráce je však v jednání,“ dodala Máchová.

Relaxační zóna na Velkém náměstí v Kroměříži.
Těšte se opět na oblíbenou relaxační zónu. V Kroměříži ji otevřou v červnu

Oprava se týká úseku o celkové délce dvou kilometrů, převážně přímo v obci Loukov (1648 metrů). Začátek i konec stavby navážou na již dříve zrekonstruované úseky silnice. Součástí akce bude také přestavba propustku přes Blazický potok na rámový most. Stavební práce budou probíhat po etapách. Před zahájením stavby, v jejím průběhu i po ukončením bude provedeno lokální vyspravení objízdných tras. Současně bude realizována stavba obce Loukov – úpravy a vybudování nových chodníků, úprava napojení místních komunikací a další. Předpokládaný termín realizace je od května 2019 do srpna 2021.