Nicméně je patrné, že se už dávno před- tím zde rozkládala ves s několika staveními.

Zdejší obyvatelé se živili z výnosu nevelkých polí, ale zejména i z přítomnosti lesa, jehož hranice sahala kdysi níže, než je tomu dnes. Vedle těžby dřeva to byl jistě i sběr lesních plodů a pastevectví na četných pasekách. Ostatně lze předpokládat, že odtud vzešel i název Loukova, kdy patrně byl odvozen od staročeského slova „lúka“ ve smyslu travnatého místa v lese.