O ty místní se obec postarala. Obyvatele ale trápí ty, které vlastní kraj. Nedávno sice byly spraveny, nedořešeno je ale stále například podmáčení odbočky na místní část Libosváry.

Ačkoli kromě hlavního průtahu Loukovem i tuto cestu přednedávnem opravili, stále je nutné dořešit její vláhové poměry.

„Vlhkost by se měla stáhnout a odvést potrubím,“ vysvětluje problém starosta obce Antonín Zlámal a dodává, že důležitý je tento problém nejen kvůli efektivnosti oprav, ale také z dalšího hlediska.

„Podle našich informací totiž čeká průtah Loukovem další oprava. Proto by měly být kvalitně připraveny objízdné trasy, které povedou právě přes Libosváry. Musí být v takovém stavu, aby zvládly dopravní zátěž,“ vysvětluje starosta.

Jisté očekávání probudily v obyvatelích Loukova také vyčištěné a vybrané příkopy podél cest. Žádná větší investice v oblasti odvodnění ani rozšíření cesty se ale bohužel neplánuje.

Podle mluvčího ŘSZK Vojtěcha Cekoty jde totiž pouze o běžnou údržbu před zimou. „Je to potřebné, aby ze silnic odtékala voda,“ vysvětluje Cekota.

Oprava průtahu obec skutečně čeká, řešit objížďky je prý ale příliš předčasné.

„Rekonstrukce silnice II/150 od Bystřice pod Hostýnem přes Loukov na Komárno je dlouhodobým záměrem ŘSZK. Ve střednědobém plánu, pravděpodobně pro realizaci v letech 2013 - 2014, je zařazena rekonstrukce úseku s odbočkou na Libosváry,“ upřesnil v pátek Deníku ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Dodal, že vlastní průtah Loukovem s jeho uzavřením po dobu výstavby bude možno realizovat až po roce 2014. „Do té doby jsou předčasné i úvahy o objízdných trasách,“ doplnil Malý.