Kvůli zdržení, které vyvolala kroměřížská radnice, pak obec přišla o možnost zúčastnit se výběrového řízení o dotační titul z Programu obnovy venkova ve výši téměř jednoho milionu korun.

Kroměřížský odbor životního prostředí totiž po vedení obce žádá, aby při plánovaných úpravách vybudovalo také jímku nebo domovní čističku.

„Nejedná se jen o drobné úpravy, ale obec plánovala úpravy podkroví a vybudování dalších místností, schodiště, střechy a další. Při plánovaných úpravách širšího rozsahu jsme povinni zkoumat podle vodního zákona, zda je celá stavba v souladu s ním," vysvětlila referentka odboru životního prostředí Dagmar Vodáková.

Centrální čističku v Litenčicích zatím nemají a proto bylo podle referentky nutné, aby obecní úřad měl přečistící zařízení nebo jímku na vyvážení. Centrální zařízení by obec měla mít do roku 2015, jímka je nyní podle Vodákové za současného stavu nejlepším řešením.

„Není možné, abychom udělali výjimku. Je to běžná věc a potvrdil to i krajský vodoprávní úřad. Pokud bychom tento problém neřešili my, začal by se jím zabývat stavební úřad v Morkovicích," upozornila Vodáková.

Litenčický starosta Josef Smažinka ovšem s vybudováním čističky zprvu nesouhlasil. Připomínky podal kroměřížské radnici a následně byly předány nadřízenému orgánu, tedy vedení kraje. Ten však výhrady kroměřížských úředníků odsouhlasil a jímka musela být dodatečně do plánů zařazena.

„V současné době se začíná se stavebním povolením a řízením. Jímka se do projektu musela začlenit, investice by se kvůli tomu měla navýšit asi o sto tisíc korun," potvrdil Deníku sám starosta.

Celková rekonstrukce by tak Litenčice měla přijít na dva miliony korun. Pokud se vedení obce nepodaří získat jiné finanční prostředky, rekonstrukce bude hrazena z vlastního rozpočtu a uskuteční se na dvě etapy.

„Nikde není dáno, že bychom výběrové řízení na dotaci vyhráli, takže situaci řešíme dál a budeme se snažit získat finanční prostředky z jiných zdrojů," bere situaci s nadhledem starosta.

Během dubna popřípadě začátkem května by chtěl vypsat výběrové řízení na zhotovitele první etapy rekonstrukce.

„První fází je oprava střechy úřadu. Druhá etapa pak bude spočívat ve výměně oken, dveří a zateplení budovy. Tady bychom už rádi využili nějakého dotačního programu," upřesnil Smažinka.

Před úřadem by v rámci rekonstrukce měla nově vzniknout také rampa, která zajistí bezbariérový přístup i lidem odkázaným na invalidní vozík, a v podkroví nové místnosti.

Opravu střechy bude obec financovat z vlastního rozpočtu. Podle prvních odhadů starosta počítá s investicí okolo milionu korun.

„Střecha je prioritní, tu letos určitě opravíme. Peníze už máme vyčleněny z rozpočtu obce. Druhou etapu bychom také rádi stihli letos, pokud to ale nebude možné, nic zásadního se nestane," konstatoval starosta.

Dodal také, že rekonstrukce úřadu je inspirována původním projektem, který byl vypracován už v roce 1929: hodně podobně prý bude úřad vypadat i v budoucnu.