„Stávající most musel být odstraněn a na jeho místě vznikne nový,“ informoval šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý s tím, že součástí stavby bude také úprava přilehlého okolí. „Jedná se o dvaasedmdesát metrů silnice, zapravení koryta říčky Litavy a přeložky inženýrských sítí,“ dodal.

Havarijní stav mostu odhalil diagnostický průzkum před čtyřmi lety. „Byly zde zjištěny závažné poruchy v povrchu nosné konstrukce, následné odpadání krycí vrstvy mostovky a koroze výstuže,“ vyjmenoval Malý hlavní důvody, které vedly k přestavbě mostu.

Mimo zmíněné problémy pak silnice na mostě byla zvlněná, plná výtluků a nerovností, okraj vozovky pod mostem byl pokleslý, svah podemletý od stékající vody a mostní římsy rozpadlé. Demoliční a stavební práce si proto nyní vyžádaly úplnou uzavírku.
„Motoristé mohou využít objížďky vedoucí ze Střílek, přes Roštín, Zdounky a pak dále na Litenčice,“ radil řidičům starosta obce Jiří Švagra.