„Našim základním kamenem jsou stálí dárci, který tvoří z celku asi osmdesát procent. Ti chodí opakovaně a jsou jich zhruba dva tisíce. Ročně pak máme okolo stovky nových dárců,“ zhodnotila Hřebačková.

S nedostatkem krve se nemocnice zatím nepotýká. „V tomto směru problém nemáme, spíše vypomáháme jiným transfuzním stanicím. Čas od času se ale stane, že jsou vysoké nároky na jednu krevní skupinu, sejde se třeba deset pacientů a ti potřebují větší množství krve. To pak vznikne nedostatek i u nás, ale naštěstí funguje dobrá a dlouhodobá spolupráce s ostatními stanicemi,“ poznamenala přednostka. V současné evidenci dárců na transfuzním oddělení převažují lidé ve věku kolem čtyřiceti let.

„Chodí ale i studenti ve skupinkách. Máme i několik dárců, kteří mají přes pětašedesát let, což je horní hranice pro dárcovství, ale pokud jejich biologický věk odpovídá mladším, tak můžeme udělat výjimku,“ podotkla Hřebačková.

Když se lidé rozhodnou pro dárcovství, musí splňovat několik podmínek. „Dotyčný musí mít osmnáct let a váhu vyšší než padesát kilo. Nejdůležitější ale je, aby byl zdravotně způsobilý. O tom rozhodujeme my na transfuzním oddělení. Existuje totiž také řada nemocí, které mohou zájemce dočasně nebo trvale vyloučit z toho, aby poskytoval krev,“ uzavřela Hřebačková.