„Nemáme přesná čísla, ale víme asi o deseti lidech v celém katastru Kroměříže, kteří jsou trvale bez domova a žijí na ulici. Nedávno jsme objevili novou skupinu pobývající v bývalých Rybálkových kasárnách," řekl Deníku ředitel Městské policie Libor Kubiš.

Dodal, že s bezdomovci ale nejsou žádné větší problémy. „Je jasné, že asi nejčastějším prohřeškem bývá nadměrné pití alkoholu, ale není to žádný extrém," míní Kubiš.

Nedá se podle něj jednodnoznačně říci, kdo ve městě tvoří skupinu lidí bez domova.

„Jsou to muži i ženy, dospívající lidé kolem dvaceti let i padesátníci. Jejich osudy jsou mnohdy velmi pohnuté, ale měli jsme i případy, kdy je pro někoho ulice v podstatě dobrovolný životní styl," dodává ředitel strážníků.

V Kroměříži poskytuje sociální služby pro lidi v těžkých životních situacích hned několik organizací. Obecně prospěšná společnost Astras nabízí své služby mužům.

„Poskytujeme ubytování, noclehárnu a nízhoprahové denní centrum Adam," vyjmenoval tamní ředitel Robert Hasala. Zájem o nabízené služby je prý pořád zhruba srovnatelný.

„Asi do minulého týdne jsme byli úplně plní, máme kapacitu 45 míst. Dnes máme volných asi pět lůžek. Je to skoro pořád stejné, přes zimu jsme úplně plní a spoustu žádostí ani nemůžeme uspokojit," upozornil Hasala.

Příčin, proč se lidé ocitnou bez domova, je podle něj vždy víc.

„Je to nakumulovaný soubor. Nejčastěji to jsou rozvody, alkohol, toxikomanie, dluhy… Chodí k nám muži z věznic, z nemocnic, z dětských domovů, zkrátka všichni ti, kteří nemají kam jít," vyjmenoval ředitel azylového domu, do kterého přijímají muže od osmnácti let věku.

Nejvíce prý mají mezi klienty mladých mužů a potom nezaměstnaných v produktivním věku s dluhy. „Často to jsou alkoholici nebo gambleři. Do ničeho je ale nikdo nemůže nutit, vždycky musí chtít sami léčbu ze závislosti dobrovolně podstoupit," dodal Hasala.

Podobné zařízení pro ženy provozuje kroměřížská charita. „Osoby bez přístřeší k nám chodí často do sociální poradny, ta je pro všechny cílové skupiny a často řešíme například hledání bydlení, zaměstnání, krizové situace," vysvětlila ředitelka oblastní Charity Kroměříž Anna Valachová.

Podle ní se nelze na všechny osoby bez přístřeší dívat stejně. „Jsou to často třeba i maminky či oběti domácího násilí, které utekly z domova ze závažných důvodu v náročné situaci," objasňuje Valachová.

Rozhodnutí k takovému způsobu života se tak často odehrává za tíživých okolností. „Rozvedou se, přijdou o všechno, propustí je ze zaměstnání, je to jako obrovská sněhová koule, která se začne kolem člověka nabalovat a táhnout ho k zemi," krčí rameny ředitelka.

Lidem v tíživých situacích tak mohou pomoci například díky Tříkrálové sbírce.

„Z vybraných peněz zaplatíme potřebným léky, obvazový materiál nebo nákup potravin. Máme i šatník, zprostředkujeme ošacení, dvakrát do roka totiž pořádáme sbírku šatstva," upřesnila Valachová.