„Původní chodník byl už ve špatném stavu, stejně tak povrch točny kolem zastávky. V ní už byly trhliny a z hlediska bezpečnosti nevyhovovala," vysvětlila.

Práce se stihly do konce listopadu, kromě vynaloženého času a mírného dopravního omezení přišla obec rekonstrukce téměř na šest set čtyřicet tisíc korun.

„Letos jsme ale byli úspěšnými žadateli a z Programu na podporu obnovy venkova ze Zlínského kraje nám díky tomu byla na tuto investiční akci schválena dotace ve výši 137 tisíc korun," dodala starostka Kurovic .