„Šetření nazvané Životní podmínky 2018 se uskuteční od začátku února až do 27. května v celkem 11 575 domácnostech z celé České republiky. Ve Zlínském kraji bylo do zjišťování zahrnuto 600 domácností z 56 obcí,“ upřesnil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Dodal, že ČSÚ chce průzkumem získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v Česku. Srovnávat je následně bude s údaji v celkem 34 evropských zemích, dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

„Aktivní účast a ochota lidí spolupracovat je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací, které nelze získat žádným jiným způsobem,“ uvedla ředitelka krajské pobočky ČSÚ ve Zlíně Hana Hruboňová.

Tazatelé ČSÚ se prokážou průkazem, který nese jméno držitele a šestnáctimístný identifikační kód.