„Ve druhé polovině loňského roku jsme měli v rámci dotačních programů dvě větší investiční akce. Jednalo se o zateplení budovy a výměnu oken na budově obecního úřadu, následně proběhla tatáž rekonstrukce také na víceúčelové budově," doplnil starosta obce Milan Šindelek.

Letos v Komárnu plánují obnovu dětského hřiště a opravu hřbitovní zdi. „Ovšem obě akce budeme realizovat pouze za předpokladu získání dotací," upozornil starosta s tím, že termíny zahájení proto nejsou zatím známy.

„Naplánovali jsme také opravu parket a jeviště v kulturním domě, v záměru máme i rekonstrukci zvonice a zavěšení zvonů na místní kapli," objasnil Milan Šindelek.

V řádu let navíc obec počítá s vybudováním čističky odpadních vod a opravou kanalizace, revitalizací veřejných prostranství či vybudováním rybníka a další rekonstrukcí budovy kulturního domu. 

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ