Umožní jim to už brzy dlážděný chodník o šířce 150 centimetrů. „Je to další příspěvek ke zlepšení celkové situace ve městě," podotýká vedení města.