„Na základě dlouhodobých problémů se stromy a s tím spojenými stížnostmi občanů na extrémní výskyt mšic, který způsobuje poškozování majetku obyvatel, především zaparkovaných automobilů, jsme po prozkoumání Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu rozhodli stromy pokácet," potvrdila chropyňská starostka Věra Sigmundová.

K ochraně nejprve radnice navrhla postřik, ovšem ten k rozsahu napadení a velikosti stromové aleje nebyl doporučen z důvodu nebezpečí pro obyvatele a zvířata.

„Po kácení vysadíme čtyřiadvacet lísek tureckých. Kácet se bude první týden 
v listopadu a práce by měly být hotovy ještě do konce roku," přislíbila starostka Chropyně.

Autor: Daniela Zedníčková