Týden duševního zdraví vyvrací mýty o lidech se zkušeností s duševním onemocněním.

V Kroměřížské knihovně se tak lidé mohli dozvědět, jaký doopravdy je život s duševním onemocněním.

„Média bohužel často mluví o osobách se zkušeností s duševním onemocněním v negativním slova smyslu, nejčastěji že se dopustili nějakého trestného činu. Pravdou ale je, že procento takových lidí je opravdu nízké,“ vysvětlila smysl Týdne duševního zdraví Lucie Krejčířová ze Sociální rehabilitace Zahrada.

Podle ní se osoby s duševním onemocněním daleko častěji stávají oběťmi trestných činů.

„Tito bývají zranitelní a ovlivnitelní. Lidé, kteří mají trestněprávní úmysly, si je dokáží vytipovat a snáze využít. Nemusí jít jen o šmejdy nebo o nebankovní půjčky, jsou zranitelnější v případě jakéhokoli druhu kriminality,“ zdůraznila Lucie Krejčířová. Není ale možné jasně určit, jak často se tyto osoby stávají obětí trestných činů.

„Kroměřížská policie u trestných činů neeviduje, zda oběť nebo pachatel netrpí duševním onemocněním,“ sdělila policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Součástí Týdne duševního zdraví byla přednáška peer konzultantky, která pomáhá klientům v Psychiatrické nemocnici. Tuto nově zaváděnou pozici zastává nejčastěji člověk, který má sám zkušenost s duševním onemocnění i s hospitalizací v psychiatrické léčebně a dokáže tak poradit lidem, jejichž nemoc se nachází v akutnější fázi.

„Peer konzultant může nabídnout pohled z druhé strany, než jaký znají pracovníci nemocnice. Sám si zažil proces léčení, prošel si hospitalizacemi, takže může mít objektivnější pohled na celou situaci. Proto může podat pomocnou ruku osobám, které tam přijdou a mají pocity nejistoty a strachu, protože, neví, co bude následovat,“ vysvětlila roli peer konzultanta při zotavování Lucie Krejčířová.

Lidé se také v knihovně dozvěděli, že důležitou součástí duševního zdraví je harmonie. Pomohla k tomu netypická lavička, která drží pevně jen v případě, že na ní lidé sedí správně vyvážení.

„Nemůžete si sednout na jeden nebo druhý konec lavičky, musíte sedět v dokonalé rovnováze. A o tom je Týden duševního zdraví,“ vysvětlila pracovnice Sociální rehabilitace Zahrada Alena Schorníková, která se v knihovně postarala o prodej svíček, keramiky, a dalších rukodělných výrobků z kreativní dílny.

Ty vyráběli právě uživatelé pobytové služby Zahrada, kam přichází nejčastěji po hospitalizaci v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, ale i z dalších moravských i českých nemocnic.

„My těmto lidem poskytujeme zázemí, aby se mohli zapojit do běžného života. Pomáháme jim s řešením problémů v sociální sféře, což je třeba splacení dluhů, vyřízení dávek nebo důchodu. Nedokážeme zmírnit projevy jejich nemoci, ale učíme je nemoc přijmout a pochopit, že i přes projevy nemoci jsou schopni fungovat v běžném životě a zvládat běžné úkoly přes nákup, vaření, úklid až po finanční hospodaření,“ objasnila Lucie Krejčířová.

Proto v Zahradě fungují i aktivizační činnosti, například právě dílny nebo skupinová setkání. Pomocnou ruku nabízí Zahrada i v případě řešení problémů z minulosti, které často zapříčinilo zhoršení zdravotního stavu uživatele.

„Když má osoba zájem, pomůžeme jí navázat kontakt s rodinnými příslušníky nebo s blízkými osobami, s nimiž se v minulosti mohly zpřetrhat nebo narušit vazby,“ doplnila Krejčířová.

Podle ní mají Kroměřížané pro duševní onemocnění pochopení.

„Neodkážu porovnat, jak to je v jiných městech, ale v Kroměříži se setkáváme s kladnými reakcemi na osvětové akce. I při spolupráci s ostatními organizacemi se setkáváme se vstřícností. Takž ohlasy máme docela kladné,“ uzavřela Lucie Krejčířová.

Sociální rehabilitace Zahrada

Služba je nepřetržitě poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz a afektivních poruch, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný. Hlavním cílem je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k samostatnému životu.

Pobytová služba nabízí 16 lůžek, ročně ale služby využije daleko více osob

Od ledna bude fungovat i terénní služba, počet uživatelů se tak navýší

Smlouva o pobytu se uzavírá na půl roku s možností prodloužení. Maximálně může jedna osoba využívat službu dva roky. Průměrně lidé v Zahradě stráví půl roku až rok.