Záměr kraje umístit k zóně v Holešově logistické centrum vadí obyvatelům města

„Vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas se záměrem umístit logistické centrum v Holešově,“ stojí si za svým jeden z tvůrců dokumentu Zdeněk Krajcar. Současná dopravní situace je podle něj už tak dost neúnosná a plánovaná stavba prý situaci dramaticky zhorší.

Navrhované veřejné logistické centrum je totiž částečně asi šesti hektary situováno do ploch vymezených územním plánem jako plocha výroby, ale více než dvanácti hektary po ploch zemědělského půdního fondu.

„Centrum tedy bude umístěno z větší části mimo průmyslovou zónu a to je v rozporu s územním plánem města,“ upozornil před časem tehdejší holešovský místostarosta Josef Bartošek.

Zvažované centrum navíc podle nespokojených obyvatel leží na kvalitní orné půdě v těsné blízkosti obytných domů. „Chtěli bychom také, aby se vytvořil ochranný pás zeleně, který by chránil ostatní oblasti od hluku a prachu. Případné betonové stěny by totiž jenom zhoršily estetickou kvalitu života ve Všetulích,“ dodal Krajcar.

Trojice organizátorů v pondělí připomínku přednesla na zastupitelstvu města.„Myslím, že názor většiny zastupitelů je takový, že by se tohle v zóně dít nemělo,“ potvrdil holešovský místostarosta Rudolf Seifert, dodal ale, že zastupitelé o záměru budou jednat se zástupci firmy Industry Servis ZK, která zónu spravuje.

Připomínku chtěla podepsat i Alena Julinová ze Všetul, trojice s podpisových archem ji však doma nezastihla.„Je mi líto, že jsem se nestihla podepsat,“ potvrdila. Řekla také, že nechápe, proč mají vznikat objekty, které zaberou další plochy, když je zóna prázdná.„Nechci, aby tu byl ruch a jezdilo plno aut. Kraj vůbec nepočítá s tím, že tu bydlí spousta lidí,“ zlobila se Julinová.

Podle vyjádření kraje však je zatím na obavy brzo.„V rámci první etapy bylo vytipováno pětadvacet lokalit, které splňovaly základní kriteria pro umísťování logistických center,“ vysvětlila Helena Mráčková ze Zlínského kraje. V další etapě prý bylo na základě podrobnějšího hodnocení doporučeno k dalšímu ověřování šest lokalit.„Mezi nimi je i Holešov. Především z důvodu bezprostřední návaznosti na strategickou zónu a rychlostní komunikaci R49,“ objasnila Mráčková.

V současné době se projednávají sledované studie s dotčenými orgány a obcemi. Po vyhodnocení připomínek bude územní studie upravena a stane se teprve podkladem pro územní plánování.„Zařazením lokalit do územní studie neznamená rozhodnutí o realizaci záměru. Je to pouze upozornění na určité vlastnosti, které tyto oblasti mají,“ upozornila. Studie se podle ní využije k tvorbě územně plánovací dokumentace, která musí být důkladně projednána s dotčenými orgány i veřejností.