Jaká myšlenka stála za vznikem společnosti?

Osobně jsem se k České společnosti AIDS pomoc dostal až později přes své přátele, když jsem jim jako dobrovolník pomáhal s počítači. Za vznikem sdružení ale byla od počátku myšlenka pomoci nejenom nemocným AIDS, ale i jejich rodinným příslušníkům, partnerům a přátelům. Naše snaha se završila po deseti letech otevřením Domu světla, ve kterém poskytujeme HIV pozitivním osobám azyl, sociální služby, psychologické a právní poradenství.

Máte nějaké preventivní programy?

Rozjeli jsme například besedy ve školách a spustili jsme projekt anonymního testování na HIV v Praze a v pobočkách v dalších sedmi krajích. Navíc pravidelně vyjíždíme se sanitkami do dalších měst, kde pobočky nemáme.

Zaměřujete se na více ohrožené skupiny lidí?

Věnujeme se komunitě mužů majících sex s muži, protože je to skupina, která má zvýšené riziko přenosu HIV. Ale například injekční uživatele drog nebo osoby v sexbyznysu necháváme kolegům z jiných organizací, kteří tyto problémy řeší komplexně a umí tedy s těmito klienty pracovat lépe než my. Samozřejmě ale neodmítáme nikoho a pro každého, kdo se na nás obrátí, hledáme řešení.

Na jaké pohlavní choroby provádíte testy?

Lidem nabízíme testy na HIV, syfilis a žloutenku B a C.

Proč a kdy by lidé měli podstoupit testování na HIV?

Testování nejen na HIV, ale i na ostatní pohlavně přenosné choroby je velmi důležité, aby to dotyčná osoba, pokud je HIV pozitivní, věděla co nejdříve a mohla ihned začít s léčbou. Tím už navíc nebude představovat riziko pro své sexuální partnery. Včasná léčba nejen že obvykle sníží riziko přenosu HIV na nulu, ale při včasném zjištění infekce zajistí pacientovi plnohodnotný život. Testování doporučujeme vždy po třech měsících po nechráněné souloži. Lidem, kteří jsou sexuálně aktivní s více sexuálními partnery nebo mají opakovaně nechráněný styk, doporučujeme testovat se pravidelně, například jednou za rok.

Co následuje, když se člověk dozví, že je HIV pozitivní? Kam se může obrátit?

Diagnózu HIV pozitivní sděluje vždy lékař, který rovnou poskytne klientovi všechny potřebné informace, případně i další podporu, například mu doporučí psychologa. Dnes již tato diagnóza neznamená žádný fatální konec, je-li zjištěna včas. Lidé HIV pozitivní mohou žít plnohodnotný život, přestože musí doživotně užívat léky.

Existuje preventivní léčba?

Pre-expoziční profylaxe je preventivní užívání léku na HIV člověkem, který není HIV pozitivní. Jednoduše řečeno jde o metodu, při níž je viru zabráněno se v těle kopírovat a dotyčného tak nakazit. Takováto léčba musí být předepsána lékařem po předchozím vyšetření. V současné době si ji pacienti v České republice musí hradit sami, cena se pohybuje okolo jednoho tisíce korun za měsíc. Existuje také Post-expoziční profylaxe, která se užívá nejpozději do dvaasedmdesáti hodin po prodělaném riziku přenosu HIV. I tuto léčbu si musí pacienti hradit sami, cena je však asi desetkrát vyšší než u preventivní léčby.

Co může udělat rodina a přátelé pro člověka, který zjistí, že je HIV pozitivní?

Důležité je poskytnout dotyčnému psychickou oporu a také se ho snažit vést k tomu, aby užíval léčbu, kterou mu předepíšou lékaři. HIV pozitivní člověk neznamená pro své rodinné příslušníky naprosto žádné riziko, není potřeba se bát kontaktu s ním.