Aplikaci lze využít na webu www.citymonitor.cz, ale zájemci si ji mohou zdarma stáhnout i do svých mobilních telefonů. Město aplikaci využívá už od července roku 2015. Od té doby občané nahlásili zhruba stovku závad.

„Lidé mohou díky aplikaci oznámit například nefunkční osvětlení, poškozený chodník či komunikaci nebo černou skládku. Podnět se dostane ke konkrétnímu úředníkovi, který jej začne řešit,“ objasnil starosta Jaroslav Němec.

Podněty ke zlepšení vzhledu města a k odstranění závad na městském majetku radnice velmi vítá.

„Byli bychom proto rádi, kdyby aplikaci začalo používat co nejvíce obyvatel města,“ přál by si místostarosta Vratislav Krejčíř.

Použití aplikace snadné. Nejprve je nutné vybrat město Kroměříž, poté označit kategorii podnětu, vybrat na mapě adresu místa, kde je závada, a stručně ji popsat. Její výhodou je to, že lidé mohou díky ní stav řešení svého nahlášeného podnětu i sledovat. 

Lenka Mergenthalová
Zaměstnanci nemocnice: Důvod k odvolání je nepochopitelný