Snadsázkou by se dalo říci: ani jedno, ani druhé. Příliv nových obyvatel se týká hlavně těch vesnic, které leží dostatečné blízko velkých měst sobchody a dalšími službami.

Naopak lidé vobcích, které leží na okraji regionu či celého kraje, se novými sousedy moc často pochlubit nemohou. Starostové vidí příčinu třeba ve špatném dopravním spojení a nedostatku pracovních míst vokolí.

Jednou zvyhledávaných lokalit na bydlení je například Slavkov pod Hostýnem. Ve výstavbě je tam ulice, kterou bude tvořit jednadvacet novýchdomů.

„První tři rodiny se do nich nastěhují patrně už letos, zbývající asi do tří let,“ nastínila Marie Horáková ztamního obecníhoúřadu.

Podle ní se do Slavkova vdohledné době budou stěhovat čtyři další rodiny, které si koupily už starší nemovitosti.

„Jsou to domy většinou po vdovách, které je prodaly a nastěhovaly se do domu spečovatelskou službou, který je vobci,“ doplnila Horáková.

Přírůstek obyvatel zaznamenali ivRatajích, kde si každoročně lidé postaví dva až tři domy. „Za posledních sedm let se knám přistěhovalo sto čtyřicet lidí. Do budoucna chystáme ještě další rozsáhlou výstavbu,“ plánuje tamní starosta Antonín Říkovský.

Také vJarohněvicích, které leží nedaleko Kroměříže, začali před devíti lety svýstavbou rodinných domů. „Nastěhovalo se do nich zhruba čtyřicet lidí. Stavět se bude ivčásti obce zvané Chobot, kde by mělo vyrůst dalších dvanáct domů,“ pochlubil se starosta obce Pavel Husařík.

Ina Kroměřížsku jsou však naopak vesnice, které se do pozemkových úprav a parcel pro nové domy nepouštějí. Důvod je jednoduchý: nacházejí se až vokrajových částech regionu a lidem se tam natrvalo stěhovat moc nechce.

Nezájem mezi lidmi odjinud okoupi bydlení vobci registrují například vKunkovicích.

„Za uplynulý rok se knám nepřistěhoval nikdo. Důvody nezájmu vidím vtom, že jsme okrajová dědina okresu ikraje a je to daleko do města,“ domnívá se kunkovický starosta LadislavKrál.

Podobné je to také vPrasklicích, které také leží na samém západním okraji regionu. Občas se tady objeví zájemce odům, ale podle starosty Antonína Nesvadby opravdu jen zřídka.

„Je to zřejmě tím, že jsme obec na hranici okresu. Do Kroměříže, Prostějova iVyškova je špatné spojení a vokolí je také nouze opracovní místa,“ připouští starosta.

Situace je oto horší, že výhled do budoucnosti není pro Prasklice příliš povzbudivý. „Jsme totiž věkovým složením obyvatel druhou nejstarší obcí vregionu,“ povzdechl si prasklický starosta.