Lidé budou moci od 1. června do 31. července 2024 podávat návrhy společensky prospěšných projektů, které zlepší kvalitu života v Kroměříži nebo místních částech a případně podpoří zapojování místních komunit.

„Navrhované projekty by měly mít minimální hodnotu 50 tisíc korun a maximální 500 tisíc korun,“ popsal mluvčí radnice Jan Vondrášek s tím, že na jejich realizaci jsou vyčleněny dva miliony korun.

Psí park je vítězným projektem prvního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž.
Psí park a unimobuňky. Chystá se uskutečnění vítězných projektů Vaší Kroměříže

„Návrh může podat občan starší 18 let, který má vztah k městu Kroměříži, trvalé bydliště není podmínkou. Každý může podat maximálně tři návrhy, které musí být realizovatelné na území Kroměříže nebo místních částí a současně na pozemcích ve vlastnictví města,“ doplnil mluvčí.

Může se jednat o projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových areálů a prvků nebo o investiční a stavební akce ve veřejném prostoru.

„Příkladem může být vybudování hřiště či naučné stezky, umístění laviček, košů, stojanů na kola nebo venkovní trampolíny, nová turistická odpočívadla a pítka, instalace herních prvků, úprava kontejnerových stání či autobusové zastávky, nová terapeutická a smyslová zahrada, komunitní zahrada, ekocentrum nebo Re-Use centrum,“ popsala koordinátorka projektu Lucia Dusíková z radničního odboru investic.

Ilustrační foto
Plynaři opraví potrubí na několika místech Kroměříže. Práce si vyžádají omezení

Podporovány naopak nebudou projekty na opravu chodníků a komunikací, projekty, které by vyžadovaly změnu územního plánu, nebo projekty, které jsou v kolizi s jinými akcemi připravovanými radnicí.

Návrhy lze podávat na formuláři, který zájemci stejně jako kompletní informace o participativním rozpočtu najdou na webu www.vasekromeriz.cz.

Vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář lze doručit osobně na podatelnu městského úřadu v ulici 1. máje (do 31. července v 17 hodin) nebo poslat poštou v obálce označené heslem „Vaše Kroměříž“ (s razítkem nejpozději s datem 31.7.2024).

Podané návrhy budou poté vyhodnoceny a projekty, které splní formální náležitosti a projdou věcným hodnocením, budou představeny a prezentovány veřejnosti, která o nich bude následně hlasovat.

Personál kroměřížské záchytky trénoval sebeobranu.
Personál kroměřížské záchytky trénoval sebeobranu

První kolo hlasování se uskuteční na veřejné prezentaci projektů v říjnu letošního roku, druhé kolo bude elektronické s termínem říjen a listopad 2024. Vítězné návrhy bude poté schvalovat Rada města Kroměříže.

„Realizace projektů je plánována na rok 2025,“ poznamenal Jan Vondrášek.

Město nyní pracuje na realizaci vítězných projektů z loňského prvního ročníku participativního rozpočtu. Projektuje vítězný záměr Psí park, který vznikne v lokalitě Pekelce.

Na druhém místě skončil projekt na zvelebení výletiště Žlíbek v Těšnovicích – momentálně probíhá veřejná zakázka na pořízení unimo buňky pro kuchyňku a zázemí areálu.

„Občané sami rozhodnout o tom, kam bude část z městského rozpočtu investována. Mohou se podílet na podobě místa, kde žijí, mohou uplatnit svou kreativitu a nápady,“ shrnul starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.