Lidé mohou jakoukoliv částkou přispět na konto 22770022/0800, variabilní symbol: 121 – Barma. Pro lepší informovanost vyvěšují jednotlivé charity mimo jiné také informační letáky.

„Vylepila jsem už plakáty, ale podle mého názoru zatím veřejnost na tuto možnost pomoci moc nereaguje,“ poznamenala zástupkyně ředitele holešovské charity Eva Janalíková.

Obdobně se vyjádřila i ředitelka kroměřížské charity Anna Valachová. „Informační zprávy jsem rozeslala, jak situace pokračuje dál, to už ovšem netuším,“ podotkla ředitelka.

Podle mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc Ivany Jeništové lidé zaslali k 9. květnu na sbírkové konto celkem 77 200 korun. „Charita ČR uvolnila na pomoc dvě stě padesát tisíc, přímo na pražskou charitu pak lidé přinesli přes sedm tisíc korun,“ uzavřela mluvčí.