Cenu města Kroměříže uděluje každoročně vedení města významné osobnosti či osobnostem za podstatný přínos k rozvoji města v různých oblastech lidské činnosti, za jeho propagaci a reprezentaci a za činy hodné občanské pozornosti. Udělení ceny města je spojeno s předáním čestného uznání, věcné ceny a peněžní odměny.

„V letošním roce jsme vybírali z šesti návrhů, přičemž právě jméno paní Mášové se objevilo hned ve dvou nominacích. I to potvrzuje její výjimečnost, aktivitu, popularitu a přínos pro město,“ řekl k výběru starosta Tomáš Opatrný.

Paní Svatava Mášová je osobně i pracovně spjata s kulturním děním v Kroměříži. Profesní život zasvětila práci v Knihovně Kroměřížska, až na období 70. a 80. let minulého století, kdy z politických důvodů nesměla v oblasti kultury pracovat. Je dlouholetou členkou Klubu přátel poezie v Kroměříži, členkou výboru Švabinského kruhu přátel výtvarného umění, byla zakladatelkou a aktivní členkou Rady amatérské umělecké činnosti.

Plavební komora; jez Bělov
Stavba přístavu v Kroměříži: zastupitelé schválili požadavky na investora

„Stále pracuje v porotách nejrůznějších literárních, recitačních a divadelních soutěží a přehlídek, podílí se také na jejich organizaci. Sama se od mládí věnuje poezii, kterou tematicky zaměřuje na město Kroměříž. Účastnila se řady přehlídek a soutěží, získala mnoho cen a vydala několik básnických sbírek,“ připomněla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

V letošním roce, kdy si město připomíná 760 let svého trvání, jí vyšla sbírka básní Neúplný místopis aneb Kroměříž místo setkávání.

Cenu města Kroměříže získali postupně od roku 2009, kdy začala být udělována: Jan Štěpánek, Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš, Sylviane Brazillierová, Eva Nováková, Evžen Petřík, Jitka Dvořáková, Josef Olišar, Zdeňka Skaličková, Stanislav Kratochvíl, Miroslav Pilát a v loňském roce hned tři osobnosti - Vladimír Mikula, Václav Pulkrábek a Jiří Šafařík.