Česká správa sociálního zabezpečení tak umožňuje ošetřujícím lékařům v kraji rozhodovat o vzniku dočasné pracovní neschopnosti z důvodu chřipky a onemocnění s obdobnými příznaky zpětně za dobu až 5 kalendářních dnů.

Nemocný s respiračními obtížemi nemusí tedy kvůli vystavení dokladu o pracovní neschopnosti navštívit svého ošetřujícího lékaře okamžitě. Postačí jej informovat telefonicky a navštívit jej po odeznění nejsilnějších příznaků, nejpozději však do pěti kalendářních dnů. Doklad o pracovní neschopnosti bude pacientovi při této návštěvě vystaven zpětně.

„Tuto možnost osobně považuji za velmi dobrý nápad. Často je mi v prvních dnech onemocnění tak zle, že sotva můžu vylézt z postele,“ řekl sedmadvacetiletý úředník Petr Liška ze Zlína.

Vzhledem k tomu, že ošetřující lékař může zároveň podle platné právní úpravy ukončit pracovní neschopnost až tři kalendářní dny dopředu, je možné provést vystavení i ukončení neschopnosti během jedné návštěvy. Týká se to však onemocnění s obvyklým, nekomplikovaným průběhem.

Zlínský praktický lékař Zdeněk Lacina toto opatření považuje za rozumné. „Nejvíce infekční je pacient v prvních dnech této nemoci, proto je toto opatření bráno jako zabránění šíření chřipky mezi dalšími obyvateli. Co se týká zpětného vystavování neschopenky, je to pouze administrativní záležitost a mě jako lékaře to nijak nezatěžuje,“ konstatoval.