Nemocnice se tak připojila ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci, který připadá na středu 20. listopadu.

„Jde o závažné onemocnění, při kterém dochází k omezenému průtoku vzduchu, průdušky se chronicky zanítí a zúží. Projevy nemoci můžeme účinně ovlivnit prevencí a léčbou. Rozvoj onemocnění je pomalý, může trvat i řadu let, a je zdánlivě nenápadný,“ popsala primářka plicního oddělení Jana Pšikalová.

Proto podle ní většina nemocných potíže podceňuje a přichází k lékaři pozdě, tedy až v době, kdy je začne v životě omezovat zadýchávání při tělesné zátěži. Onemocněním trpí pět až dvacet procent dospělých a je úzce spjato s kouřením cigaret a s prací v extrémně prašném prostředí.