„Areál se snažíme vylepšovat průběžně. V nejbližší době chystáme stěhování interního oddělení do lepších prostor. Zvýší se tím kapacita tamních lůžek vzhledem k dosavadnímu personálu, a provoz oddělení se tak dostane do příznivějších ekonomických podmínek,“ popsal ředitel psychiatrické léčebny Miroslav Koupil.

Interna se přestěhuje ze stávající budovy do nově rekonstruovaného objektu. Personál tam nyní léčí pacienty na čtyřiadvaceti lůžkách. „Naše představa o budoucí kapacitě oddělení je alespoň třicet míst,“ doplnil Koupil.

Vedení kroměřížské léčebny se rozhodlo ještě k jedné změně poskytovaných služeb. Plánuje zrušení infekčního oddělení psychiatrické léčebny.
„Pracoviště vzniklo už v minulosti pro duševně nemocné s infekčními chorobami. Tato skupina pacientů už prakticky neexistuje, my jsme se s takto nemocným nesetkali už několik let,“ vysvětlil ředitel s tím, že ztráty na provozu infekčního oddělení čítají několik milionů ročně.

„Dosud se tam léčili méně závažné choroby a lidé bez duševních chorob, aby se ta lůžka vůbec využila. Do prostor tohoto pracoviště plánujeme umístit pacienty s interními komplikacemi a budeme tam mít v záloze i několik izolačních lůžek pro méně závažné infekce,“ sdělil Koupil.
Podle něj budou ostatní pacienti s vážnějšími nákazami v budoucnu hospitalizováni na infekčních odděleních zdravotnických zařízení ve Zlínském kraji.