Špaček se na setkání zaměřil na vytváření dobrého jména nemocnice.

„Každý, kdo s pacientem v průběhu léčebného procesu přichází do styku, musí na dobrém jméně osobně pracovat. V řadě nemocnic se takto daří vztah zdravotník-pacient zlepšovat,“ radil zdravotnickému personálu Špaček.

Setkání mělo u posluchačů úspěch.

„Seminář vnímám velice pozitivně. Etiketu a slušné chování řadím mezi nejdůležitější hodnoty. Za třiadvacet let jsem v Kroměřížské nemocnici nic podobného nezažila. Myslím si, že by se takové semináře měly pravidelně opakovat napříč celou nemocnicí. Význam to má zejména pro střední zdravotnický personál, který stráví s pacienty nejvíce času,“ zhodnotila vrchní sestra neurologie Hana Trlicová.

Ladislav Špaček se do Kroměříže vrátí dvakrát v únoru příštího roku a jednou v dubnu. Přednášky jsou určeny pouze zaměstnancům nemocnice.