Z tohoto důvodu zde provedli dendrologický průzkum, který odhalil, že se zde nacházejí stromy s různou perspektivou, a to od stromů, které je nutné zachovat, po stromy ve špatném zdravotním stavu a s nízkou provozní bezpečností, kterou nelze zvýšit ani ořezy. Ke kácení v různých etapách naléhavosti zde bylo navrženo 34 stromů, z toho 10 nepřesahuje průměr 25 cm.

Po vykácení a nutných zásazích, které zahrnují například řezy či instalaci bezpečnostních vazeb, nic nebrání zahájení realizace cyklostezky, což potvrzuje za bystřickou radnici i její pracovnice Ilona Musichina: „Trasa budoucí stezky byla navržena v souladu s dendrologickým průzkumem tak, že zachovává všechny nejcennější stromy a mimo stromů přímo určených ke kácení bude nutné odstranit pouze tři další, které přesahují průměr 25 cm.“

Úpravy město provede s přispěním dotace z Operačního programu Životní prostředí v rámci akce „Regenerace městské zeleně v Bystřici pod Hostýnem, VI. etapa“, v rámci které je řešeno ošetření kolem 150 stromů.

Ilustrační fotografie.
Město finančně podpoří občanské aktivity. Zažádejte se i příspěvek na akci
VYUČOVACÍ HODINA. Richard Dalziel je rodilým mluvčím, děti se s ním velmi rychle osvojily angličtinu.
Manželé v Hulíně provozují "šťastnou školu". Bez zvonění i známek