Při církevních restitucích vrátil stát Arcibiskupství olomouckému kroměřížský zámek a Podzámeckou zahradu. A to již v roce 2015.

Církev si však dělala nároky také na třetí památku – již zmíněnou Květnou zahradu. Zde však narazila na odpor ze strany státu. Rozhodla se jednat a celou záležitost předala soudu.

Tento týden by měl konečně, po průtazích z minulého roku, soud zasednout poprvé.

Arcibiskupství na jedné straně versus stát na straně druhé se proti sobě postaví ve čtvrtek před Okresním soudem v Kroměříži. Původně měla pře začít již v listopadu 2017. Na poslední chvíli však bylo jednání zrušeno.

Arcibiskupství totiž požádalo, aby v případu rozhodoval jiný než kroměřížský soud. Důvod? Podezření ze zaujatosti.

Loni v březnu však soud žádost smetl ze stolu a případ tak zůstal v Kroměříži.

„Rozhodnutí soudu přijímáme, i když jsme přesvědčeni, že konat líčení v budově, která těsně sousedí s dotyčným objektem, byl oprávněný důvod k námi podané žádosti,“ zopakoval minulý týden reakci arcibiskupství jeho mluvčí Jiří Gračka.

Provázáno s novostavbami?

Arcibiskupství však věří, že v současné době drží v rukách dostatečné důkazy, které jim při soudním stání dají zapravdu.

„Prokázali jsme, že existuje velice těsná funkční souvislost mezi Květnou zahradou a dalšími objekty, které už arcibiskupství dostalo zpět,“ uvedl Gračka.

V tomto případě se mluvčí odvolává na již zmiňovaný zámek a podzámeckou zahradu. Květnou zahradu, označovanou také jako Libosad, dal zbudovat biskup Karel z Lichtenštejna-Kastelkornu.

Z toho by se dalo soudit, že má církev na Květnou zahradu legitimní nárok. Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) však namítá, že celý areál je provázán s novostavbami, které nelze jen tak z celku vyloučit. Podle zákona o restitucích tedy nemůže být objekt předán zpět do rukou církve.

„Doložili jsme nyní, že veškeré investice provedené NPÚ v minulých letech nezakládají vznik nové stavby, ale směřovaly jen k obnově a modernizaci areálu, a proto nejsou překážkou ve vydání,“ uvedl pro Deník mluvčí.

Propojení zahrad a zámku

Jak ovlivní chod Květné zahrady případná změna vlastníka však není známo. „Chod areálu bude záviset na domluvě s NPÚ,“ řekl neurčitě Gračka.

Již nyní má však církev jasno v tom, že existuje jisté vzájemné propojení mezi všemi památkami.

„Jistě, provázanost zámku, Podzámecké a Květné zahrady je zřejmá. Vždy musejí fungovat v odkazu jednoho objektu na druhý a třetí,“ dodal mluvčí.

Jak soudní pře, která započne ve čtvrtek v devět hodin ráno, dopadne, však zatím není známo.