Zatímco od poloviny června až do půlky září mu lidé mohli posílat své hlasy formou dárcovské SMS zprávy nebo právě podepsáním hlasovacího archu přímo na obecním úřadě, teď už mohou jen věřit, že jich bude dost.

Hlasování totiž skončilo a výsledek organizátoři oznámí až 5. října v prostorách Hvězdárny a planetária Brno, výsledkem dvě stě padesát let starého ořešáku černého však ještě zahýbá součet došlých DMS zpráv. 

V rámci dne otevřených dveří Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul byli návštěvníkům k dispozici i pracovníci nemocnice, personál přitom tvoří jak lékaři a zdravotní sestry, tak i řádové sestry z kroměřížského  kláštera.
Nemocnice Milosrdných sester nabídla zájemcům komentované prohlídky