„Zahrnuje úpravu mlatových cest a chodníků v zámeckém parku, včetně nových laviček, veřejného osvětlení a odpadkových košů,“ přiblížil Deníku starosta Kvasic Lubomír Musil.

Součástí akce je podle něj i obnova centrálního parčíku před obecním úřadem a také kompletní rekonstrukce chodníků, parkoviště, cesty a veřejného osvětlení ve směru od kvasické radnice po obchod.

Na druhou etapu revitalizace získala obec dotaci z Regionálního operačního programu Výchovní Morava ve výši 8,7 milionů korun. Zbytek nákladů uhradily Kvasice ze svého rozpočtu.

„V rámci první etapy, kterou jsme zkolaudovali vloni, máme za sebou obnovu zámeckého parku, vykácení nemocných stromů a výsadbu nových či vybudování nové ulice kolem zámeckého parku, včetně kanalizace,“ připomněl Musil. Další práce se podle něj soustředily na vytvoření nových autobusových zastávek či žulové dlažby kolem nich.