Do prvního kola se přihlásil jeden zájemce, nabídky do současného výběrového řízení mohou zájemci posílat do konce listopadu.

Obec zatím v tomto směru proinvestovala přibližně pět milionů korun.

„Pozemky jsme museli vykoupit, udělat odvodnění a vybudovat infrastruktury: rozvody elektřiny, vodovody a hlavní uzávěry plynu," vyjmenoval kvasický starosta Lubomír Musil.

Podle něj se obec zavázala, že jednu třetinu celkových nákladů z pořízení až po výstavbu bude hradit sama.

Cena metru čtverečního je šest set padesát korun, pokud ale majitelé pozemků do tří let dům postaví a zkolaudují, tak jim obec vrátí deset procent," upozornil starosta.

Podle něj bylo původním záměrem zastupitelů stabilizovat mladé rodiny z Kvasic.

„Ve druhém kole jsme nabídku rozšířili na široké okolí, takže teď už máme pár zájemců ze Zlína, Kroměříže nebo Hulína," zmínil Musil. 

JANA PŘIKRYLOVÁ