Tací nadšenci se našli v Kurovicích na místní tvrzi. Hodiny a hodiny strávené uvnitř několik set let staré tvrze však nejsou znatelné pouze na zlepšujícím se stavu budovy, ale také na cenných objevech, které se zde nalezly. Řeč je zejména o židovských nápisech, které nemají, minimálně v České republice, obdoby. Jejich jedinečnost zřejmě přesahuje i hranice republiky.

Předseda Sdružení pro záchranu a obnovu Tvrze Kurovice, které je současným majitelem, Martin Malina říká, že oba židovské nápisy se podařilo najít právě díky pomalému průběhu rekonstrukce.

„Tím, že zde pracuje mnoho dobrovolníků, lidé ve svém volném času, nápisy jsme nezničily. Kdyby na opravu nastoupila stavební firma, nehleděla by doprava doleva,“ míní Malina, kterého objev nápisů těší.

„Když se podíváte na jednotlivé zdi, najdete na sobě hned několik vrstev omítek. Jedna je z 16. století, druhá třeba z 18. století. Nebudeme je ničit. Dokud drží, jedná se o kus historie,“ pokračuje Malina a přejíždí dlaní po zdi.

Druhý nápis

A právě na jedné ze zdí se našel minulý rok židovský nápis. V tomto roce druhý. I přesto, že byl daleko prostší a do omítky jej vyškrábalo dítě, má z hlediska historického pro kurovickou tvrz velký význam. Holešovský historik Karel Bartošek uvádí, že nápis doplňuje další část minulosti tvrze.

„Nápisy dokazují, že zde nějakou dobu pobývali židé. Jednalo se o provizorní bydlení, které jim zde poskytl majitel Holešova po třicetileté válce. Obyvatelstvo bylo zdecimované a bylo třeba získat další nové podané,“ uvádí Bartošek. A právě prchající židé z Východu zde nalezli útočiště.

„Dlouho zde ale nebydleli. Odešli pak do Holešova či do Kroměříže,“ doplňuje Bartošek, který by rád uspořádal toto léto konsilium, které by důležitost a jedinečnost nápisů potvrdilo.

Bartošek by do Kurovic také rád pozval izraelského velvyslance. Mělo by se tak stát před zahájením tradičního židovského festivalu v Holešově.