Lákadlem byl také slavnostní příjezd vévody Albrechta z Valdštejna s doprovodem. 

Už od sobotního dopoledne čekal na návštěvníky tvrzi v Kurovicích bohatý program. Průvod šermířů, mušketýrů a rytířů nejdříve zavítal na návsí, kde zazněly oslavné salvy a šermíři svedli krátké souboje. Poté se celý průvod odebral zpátky k hradu, kde následovala další vystoupení.

Návštěvníky celým programem provázel známý slovenský mim Miroslav Kasprzyk.

„Děti, hned na začátek se otočte ke svým rodičům a poděkujte jim, že vás tady vzali. Že nesedíte u těch počítačů a vyrazili jste za kulturou,“ řekl hned na úvod nejmenším návštěvníkům.

Po jeho rozpravě se už publiku představili šermíři, mušketýři nebo tanečnice se svým vystoupením. Chybět nemohly ani rekonstrukce bitev. Dobovou atmosféru pak dotvářela renesanční a barokní hudba.

„Hodně se mi líbila šermířská vystoupení, která byla inspirována skutečnými příběhy,“ vyzdvihla jedna z návštěvnic Historických dní Markéta Šinková.

Bohatý program zpestřila tradiční soutěž šermířských choreografií s názvem Kurovický Mortschlag. Nechyběl ani slavnostní příjezd vévody Albrechta z Valdštejna, který se v Kurovicích pozdravil i s hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem.

Kromě mnoha vystoupení si mohli návštěvníci prohlédnout také ukázky historických řemesel, nebo ochutnat pokrmy z dobové kuchyně. Ve středověkém sále se pak konalo hned několik odborných přednášek.

Kurovická tvrz bývá častokrát označována za jedinečnou ukázku sídla středověké nižší šlechty na Moravě. První zmínka o ní pochází z roku 1275. Zajímavá je zejména díky dochovanému středověkému zdivu v samotném jádru tvrze.

Za pozornost stojí také kamenická výzdoba v interiérech a zřejmá stopa přestaveb jednotlivých slohů od středověku přes renesanci až po baroko. Kolem tvrze se částečně dochovalo i opevnění. Od roku 2006 památku opravuje spolek Tvrz Kurovice.