V červnu ale následuje další oprava části chodníku a komunikace v ulici Moravská, na niž město vyčlenilo 3,8 milionu korun.

V červenci se dočká opravy drobná dlažba v Havlíčkově ulici a na Velkém náměstí s předpokládanými náklady 450 tisíc korun.

Nejnákladnější akce, oprava druhé poloviny Vodní ulice započne v létě.

Autorka: Martin Valentíková

Okrašlovací a zábavní spolek Bystřice pod Hostýnem uspořádal akci na podporu osvěty problémů nevidomých.
Vyzvednout si poštu je v dnešní době pro nevidomé velký problém