Na rekonstrukci bazénu se jim zatím dostatek vlastních peněz zajistit nepodařilo. „Je možné získat nějaké prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a doufáme, že připravovaný projekt nám je pomůže získat,“ poznamenal starosta Miloš Malý.

Zatím je vše ve fázi, kdy jsou projekční práce dokončeny a je vydáno i stavební povolení. „Současně byly zahájeny práce na studii proveditelnosti a připravujeme další potřebné dokumenty,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Josef Koplík.

Rekonstrukcí projdou obě bazénové vany i veškerá technologie. „U bazénu pro plavce dojde ke zvýšení dna ve čtyřmetrové hloubce. Tím by město mělo uspořit energii, vodné i stočné,“ nastínil Koplík.

Opravě se nevyhnou ani přilehlé prostory, sauna a bufet. „Naším cílem je také zlepšit kvalitu vody v bazénu pro neplavce, který je v současné době napojen na stejné rozvody jako velký bazén. Tyto okruhy je třeba rozdělit a zabezpečit, aby voda pro neplavce byla podle předpisů teplejší než voda ve velkém bazénu,“ podotkl starosta.

Zastupitelé předpokládají, že na realizaci projektu bude třeba pětadvaceti milionů korun. „Když jsme žádali o dotaci, museli jsme prokázat, že jsme schopni se na této částce finančně podílet. Pokud uspějeme, podpora by mohla činit více než patnáct milionů. Zbývající částku ve výši devět a půl milionu musí zajistit město vlastními prostředky,“ vysvětlila místostarostka Olga Sehnalová.

Na nový bazén, pod jehož střechou by neměly chybět ani služby, jako jsou masáže, solárium či salón krásy, se netěší jen dospělí. Radost přinese i dětem. „Chodívám plavat s mamkou a vždycky mě to tam baví. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat, až se to opraví,“ prozradila osmiletá Jana z Kroměříže.

Obnovu interiéru budovy vítají i neplavci. „Já plavat nechodím, ale myslím si, že je určitě dobře, když se město o svůj majetek stará tímto způsobem,“ pochvaluje si senior František Polák z Kroměříže.