„Tím asi nejvíce diskutovaným tématem byla částka půl milionu korun, kterou chce město Kroměříž podpořit opravy obrazů v kroměřížském zámku," potvrdil Deníku starosta Jaroslav Němec (ANO). V tomto bodě se schvalovala úprava rozpočtu, která se však podle něj v tuto chvíli týká pouze vyblokování částky z rozpočtu.

„Arcibiskupství olomouckému, které je žadatelem o grant přes norské fondy, zatím částku vydávat nebudeme. Zastupitelstvo se k této věci bude ještě vracet na základě nachystané smlouvy," konstatoval starosta.

Na spolupodílení se na opravách existovala dohoda už z minulého volebního období.

„Je zajímavé, že v norských fondech uspěl každý desátý projekt, což je podle mě známka toho, že ten pro Kroměříž je kvalitně připravený. Jedná se určitě o žádanou záležitost pro cestovní ruch," míní místostarosta města Pavel Motyčka.

Dalším zajímavým bodem bylo jmenování zástupce města na valnou hromadu firmy Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK), nominace města do představenstva VaK a nominace města do dozorčí rady VaK.

Diskuse se podle starosty odehrávala na věcné rovině a zástupci koalice se dohodli na tom, že budou postupovat přibližně stejným směrem jako minulé vedení radnice.

„Budeme hájit zájmy občanů Kroměříže i regionu tak, abychom uhájili ceny vody a nedošlo k privatizaci ve vodárnách. Přece jenom máme jednu z nejlevnějších vod v rámci České republiky," připomněl starosta.

Na programu zasedání byl také bod předfinancování projektu v Domově pro seniory U Kašny v Kroměříži.

„Jedná se o pokračování inovace našich domovů pro seniory. Sociální služby města Kroměříž se přihlásily do grantu a dotaci získaly. My jsme pouze chtěli pomoci, aby se projekt už mohl spustit. Předfinancováváme částku 1310 tisíc korun, která ale bude hrazena z dotace," upřesnil Pavel Motyčka.