A důvod? Vůz slouží tamní městské policii a strážníci čelí podezření, že právě jeho prostřednictvím a bez označení měřili rychlost. Jak ale na sociálních sítích upozornil Petr Vybíral z Kroměříže, takové měření by strážníci prováděli v rozporu se zákonem.

„Měřit neoznačeným vozem městská policie nesmí, což potvrzuje ve svých závěrech i Ministerstvo vnitra. Je tudíž dost možné, že takové měření rychlosti bylo jednoduše neplatné," konstatoval muž a na pomoc si bere znění zákona o obecní policii, který strážníkům uděluje povinnost při plnění úkolů využívat jednotnými prvky označené vozidlo: a to bez výjimky. Kroměřížskému deníku řekl, že s neoznačenou fabií městské policie se setkal v říjnu loňského roku.

Hlídka mu naměřila 61 kilometrů v hodině v ulici Velehradská a kvůli překročení povolené rychlosti s ním bylo zahájeno správní řízení. Následně tím ale odstartovala i docela jiná kauza.

Argument, že fabia strážníků nebyla řádně označena, totiž Petr Vybíral použil při řešení přestupku na radnici. Vedení města i městské policie ovšem jeho tvrzení od počátku popírají.

Auto podle nich bylo vždy při plnění úkolů řádně označeno.

„Městská policie při výkonu své pravomoci, tedy i při měření rychlosti, používá služební vozidla v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o obecní policii," řekl Deníku kroměřížský starosta Jaroslav Němec (ANO).

Podobné vysvětlení podal Petru Vybíralovi také ředitel kroměřížské městské policie Libor Kubiš. Muž se ale proti rozhodnutí odvolal a případ tím postoupil ke krajskému úřadu ve Zlíně.

„Případné odpovědnosti se nezříkám, ale měření rychlosti by vždy mělo probíhat dle zákona. Tím spíš, pokud městská policie chce dodržování zákona po řidičích, které pokutuje," vysvětluje Petr Vybíral.

V rámci správního řízení je prý připraven odvolat se i k poslední možné instanci, tedy Nejvyššímu správnímu soudu.

„Doložil jsem v rámci správního řízení i čestná prohlášení několika osob o tom, že v roce 2014 a v prvním čtvrtletí roku 2015 viděly vozidlo s touto značkou opakovaně při měření rychlosti a přitom nebylo označeno dle zákona. Tato předložená čestná prohlášení však městský úřad v Kroměříži vůbec nevzal v úvahu. Jsem přesvědčen, že radnice i městská policie o povinnosti označovat vozidlo městské policie při měření rychlosti až do mé intervence vůbec nevěděla a nevědí, jak se k této nepříjemnosti postavit. Tak se obrnila bariérou mlčení a mlžení," dodává muž.

Jak případ dopadne, zatím není jasné. Pokud by ale orgány nadřízené městskému úřadu v Kroměříži daly stěžovateli za pravdu a prokáže se, že strážníci měřili rychlost bez řádného označení, bude se z prohřešku místo příliš rychlého řidiče nakonec zpovídat obec: konkrétně tedy kroměřížská radnice, která je zřizovatelem městské policie, a dopustila by se tím takzvaného správního deliktu.

Máte zkušenost s autem, o které vede řidič spor s městskou policií? Viděli jste ho měřit nebo jste dokonce sami dostali pokutu? Napište nám na mailovou adresu redakce.kromeriz@denik.cz