Setkání na radnici bylo zároveň příležitostí k oficiálnímu rozloučení se s dosavadním velitelem sboru Zdeňkem Janáskem. Místostarostka Daniela Hebnarová mu poděkovala za dlouholetou práci a následně předala jmenovací dekret novému veliteli Adamu Fuksovi.

Právě Adam Fuksa velel jednotce dobrovolných hasičů při onom požáru kotelny. Jednotka posílila profesionální hasiče při průzkumu budovy a jejím hašení. Požárníci se podíleli i na transportu jednoho popáleného člověka.

„Jednalo se o maximální fyzicky i psychicky náročný zásah. Většina z mladších členů týmu se poprvé setkala s úmrtím na místě požáru,“ vzpomínal na loňský duben Fuksa.

Kroměřížští dobrovolní hasiči si v loňském roce připsali více než sedmdesát zásahů.

„Vykonávají svou činnost zcela zdarma. Vyjíždějí k událostem ve městě i okolí. Mnohdy jsou to náročné a riskantní zásahy, proto si ocenění právem zaslouží,“ zdůraznila Daniela Hebnarová.