Během čtyř let dojde k renovaci krovů a části zámecké střechy, restaurování Sněmovního sálu, výměně oken v některých místnostech i rekonstrukci některých sálů v průvodcovském okruhu.

Renovováno bude také zázemí Muzea umění Olomouc a Národního památkového ústavu, které zámek s mobiliářem spravují.

„Výstupem projektu by mělo být přeskupení prohlídkových tras. Třeba místnosti v druhém patře – například Stará knihovna a Manský sál, kde dnes základní prohlídka končí, by se měly stát součástí samostatného okruhu,“ konstatoval mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka. V prvním patře by pak mohlo vzniknout okruhů více.

Práce na zámku se podle něj dotknou i věže, u které by mělo dojít zejména k zatraktivnění jejích prostor. „V současnosti je možné vyjít na věž a podívat se dolů. Nově by součástí okruhu měly být i prostory samotné věže, ve které by měly vzniknout dvě expozice. Jedna s názvem Klenotnice pozdního středověku a druhá Královská návštěva v Kroměříži,“ informoval.

Zkrátka nepřijde ani Mlýnská brána, která spojuje zámek s Arcibiskupským gymnáziem. „Tam by mělo dojít k zásadním stavebním a restaurátorským zásahům. Poté by se měla zpřístupnit veřejnosti a mělo by v ní vzniknout muzeum Arcibiskupské gardy,“ dodal mluvčí.

V případě Podzámecké zahrady pak půjde především o obnovu vodního systému, a to veškerých vodotečí i rybníků. U těch by nově měla vzniknout také dřevěná mola, která lidem usnadní přístup k vodě. Opravy se však dočká i Pompejánská kolonáda.

Provoz obou objektů se olomoucké arcibiskupství pokusí omezit co nejméně.

„Budeme se snažit, aby lidé co nejméně pocítili omezení, která s takovými pracemi souvisí,“ vyjádřil se.

S rozsáhlým projektem chce Arcibiskupství začít ještě letos, dokončit by jej mělo v roce 2022. Renovace zámku i zahrady vyjde na dvě stě čtyřicet šest milionů korun: více než dvě stě milionů pokryje dotace z evropských fondů, třiadvaceti miliony se bude podílet také stát a zbylých zhruba dvacet milionů zaplatí samotný majitel zámku a zahrady.

„Podzámecká zahrada i zámek si neustálou údržbu rozhodně zaslouží, někdy třeba i za menší peníze. Někdy je zase ale potřeba zásah větší, čímž je právě tento projekt. Z našeho pohledu jde o snahu vylepšit to, co ještě vylepšeno nebylo a zachránit věci, které už potřebují závažný zásah“ zdůvodnil mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Do takto rozsáhlého projektu se zapojila řada externích pracovníků a institucí. Jednou z nich je architektonická kancelář Šmídová landscape architects, která zpracovala právě rekonstrukci vodního systému a Pompejánské kolonády v Podzámecké zahradě.

Nejnáročnější na rekonstrukci bude právě systém fungování rybníků, jejich toků a nátoků. Zkrátka celkově vodní systém. Drobná architektura nebo oprava Popmejánské kolonády, troufám si říct, zase tak složitá nebude,“ zhodnotila za pražskou kancelář Šárka Šmídová.

Spolupráce s Arcibiskupstvím byla podle ní bezproblémová. „Byla to samozřejmě hezká práce, klient navíc velmi dobře spolupracoval, takže to pro nás bylo velmi příjemné,“ uzavřela.