V roce 2011 se ke kulturáku připojila budova a provoz kina Nadsklepí a pódia na Velkém náměstí. Nejenom kvůli tomu, ale také díky navýšení počtu kulturních akcí a spolupráci s jinými institucemi města bylo podle Králíka potřeba změnit několik oblastí. Kromě jiného tak byly obsazeny nové pozice ekonoma a také pracovníka na propagaci.

„Přijali jsme nové zaměstnance, upravili některé úvazky tak, aby nám vycházel rozpočet. Ale žádné další velké změny v personálním obsazení kromě dvou zmíněných se nekonaly," podotkl ředitel kroměřížského DK.

Vedení kulturáku muselo také řešit problém špatně účtovaného DPH z let 2006 – 2010. Metodiku účtování zpřesnilo a stabilizovalo rozpočet.

„Dosáhli jsme nejlepšího hospodářského výsledku za posledních pět let, jsme 164 tisíc korun v plusu, což je dáno především provozem kina a jeho tržbami. I v době krize jsme od občanů města získali více peněz než v předchozích letech," poznamenal Králík.

Přesto se ale od městské rady nedočkal slíbených odměn. Sám Králík tvrdí, že neví, po-
dle čeho rada na svém posledním zasedání rozhodovala.

„Rozhodnutí nebylo podloženo výsledky posledního auditu. V tom nám naše odborná poradkyně potvrdila, že všechny nedostatky byly odstraněny, a pokud se nějaké další objevily, je to pouze otázka dalšího metodického řešení. Sám jsem překvapen, proč rada rozhodla tak, jak rozhodla, když neznali výsledky ani výroční zprávy ani výsledky auditu," vysvětlil Králík.

Podle zástupců městské rady ale ještě všechny nedostatky odstraněny nebyly, její vedení v tuto chvíli proto neodsouhlasilo řediteli vyplacení jeho osobního ohodnocení.

„Je to z toho důvodu, že audit pořád vykazuje nedostatky, které napraveny nebyly," vysvětlila kroměřížská radní Jarmila Číhalová, která má problematiku na starosti.

Ředitel podle ní věděl o stanovených kritériích: měl jednak odstranit nedostatky z předešlých auditů, jednak zajistit, aby bylo v pořádku hospodaření a organizace nebyla ve ztrátě a aby fungovala tak, jak má.

„Ty první dvě věci z předchozích auditů se relativně odstranily a co se týče hospodaření, to také skončilo dobře, jsou v zisku. Třetí věc je to, na co poukázal poslední audit: jsou tam ještě nějaké další záležitosti, které nejsou v pořádku. Z toho důvodu zatím osobní ohodnocení vyplaceno nebylo," dodala Číhalová.

Svou strategickou koncepcí z roku 2010 chce kroměřížský Dům kultury navázat na strategický plán města, tedy podpořit a rozvinout rozvoj turistiky ve městě.

„Máme velmi dobrou spolupráci se zámkem, právě s ním pracujeme na nových akcích. Vážíme si turistického zájmu o naše památky, z toho důvodu jsme na letošní rok zvolili strategii plánování kulturních akcí na víkendové dny," vysvětlil ředitel Domu kultury.

Zvýšenou návštěvnost přitom zaregistrovali už v minulém roce: akce kulturáku navštívilo rekordních 190 tisíc lidí, což je oproti roku 2011 nárůst o 130 tisíc návštěvníků. „Dáno je to především připojením kina a také zvýšením počtu pořádaných akcí," připomněl Králík.

V oblasti propagace se změnil celý vizuální styl a webové stránky nechalo vedení kulturáku sloučit s těmi kina Nadsklepí. Na občasné připomínky ohledně nepřehlednosti a nepřesnosti informací ředitel reagoval příslibem zlepšení.

„Přijali jsme nového člověka, který má toto vše na starosti. Každá chyba nás všechny mrzí, mě nejvíce," dušuje se ředitel.

Dům kultury navázal také nové mediální spolupráce, jeho hlavním partnerem bude právě Kroměřížský deník.