O výměnu se postará společnost BOSS engineering z Bučovic v Jihomoravském kraji, která nabídla cenu zhruba 3,4 milionu korun.

„Technologie vytápění radnice je zastaralá a nevyhovuje současným standardům. Její výměnou také město ušetří podstatné peníze, které bude moci investovat jinam,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Zakázka zahrnuje výměnu kotlů i technologického zařízení kotelny a přepojení stávajících topných rozvodů s Klubem Starý pivovar na nový rozdělovač.

„Nová kotelna by měla mít oproti stávajícímu zařízení o třetinu menší spotřebu plynu,“ doplnil vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček. Práce jsou naplánovány na letní měsíce. Dělníci by je měli zahájit v červnu.

Zdeňka Štěpánková (uprostřed v bílém) oslavila 90. narozeniny.
Klientka domova Barborka Zdeňka Štěpánková oslavila 90 let

Termín byl zvolen s ohledem na to, že přes léto je díky dovoleným na radnici menší pohyb občanů a práce tak nebudou tolik omezovat běžný provoz úřadu.

„Výměna kotelny je další investicí do zvelebení historické budovy radnice. Stavbaři letos v lednu dokončili práce na rekonstrukci přízemí budovy. Navazovaly na již v létě dokončené práce na sanaci zdiva přízemí a sklepních prostor historického objektu,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Budova radnice na Velkém náměstí byla postavena někdy mezi lety 1553 až 1561. Objekt v nároží Velkého náměstí a ulic Kovářská a Prusinovského svým širokým průčelím naznačuje, že mohl vzniknout dodatečným sloučením dvou původních středověkých parcel. V roce 1850 prošla neoklasicistní přestavbou a v roce 1963 generální rekonstrukcí.

„Radnice představuje jednu z urbanistických i symbolických dominant města, a to nejen jako výstavná renesanční budova, ale především jako historický trvalý projev samosprávné suverenity,“ uzavřel mluvčí.