Mimo hospodaření bylo předmětem jednání Valné hromady také schválení aktualizace rozvojového plánu – generelu Kroměřížské nemocnice, respektive Studie o logistickém průběhu rekonstrukce a dostavby budovy A v areálu nemocnice.

„Díky tomu víme, jak budou pokračovat stavební investice v následujících letech, a spolu s dotčenými odbory krajského úřadu budeme moci připravovat projektovou dokumentaci, která se bude týkat zejména rekonstrukce západního křídla budovy A a výstavby nových centrálních operačních sálů,“ uvedla předsedkyně představenstva nemocnice Lenka Mergenthalová.

Ve Skašticích na Kroměřížsku v pátek ráno hořelo. 24.6.2022
Ve Skašticích na Kroměřížsku hořel neobydlený dům

Vedení nemocnice zároveň aktuálně připravuje projekt na blížící se přístavbu východního křídla budovy A, do níž se následně přesunou ambulance a operační sál očního oddělení, v přízemí se bude nacházet také centrální příjem chirurgických oborů.

Kroměřížské kino Nadsklepí.
Rekonstrukce Nadsklepí bude pokračovat. Město zaplatí za projekt 1,6 milionu

„Vše je třeba pečlivě naplánovat a vyprojektovat tak, aby na sebe jednotlivé fáze plynule navazovaly a provoz nemocnice byl i ve vztahu k pacientům omezen co nejméně,“ doplnila Mergenthalová.