Výši daně zašlou lidem finanční úřady. Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi.

„Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které novela přinesla,“ ujišťuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Kroměřížská radnice spustila ve středu 24. ledna modernizovaný web města.
Jak se vám líbí? Kroměřížská radnice spustila modernizovaný web města

Přesto podle ní zhruba 100 tisíc poplatníků bude muset podat do konce ledna daňové přiznání.

„Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí a nikoliv podle skutečného účelu používání,“ upozorňuje Simona Hornochová.

Termín pro podání přiznání je 31. ledna a pro zaplacení daně 31. května.

Nejste si jistí novou výší daně? Informujte se přímo na finančním úřadě

Finanční správa nabízí pomoc při podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Od začátku ledna ve všech krajích spustila specializované telefonní linky, na kterých se lidé mohou poradit s odborníkem na tuto daň. Poslední dva lednové týdny navíc budou prodlouženy úřední hodiny na všech finančních úřadech.

„V průběhu celého ledna budeme připraveni radit na specializovaných telefonních linkách a na pracovištích finančních úřadů napříč Českou republikou prodloužíme úřední hodiny. Naši odborníci vyrazí na stovky výjezdů, aby pomohli občanům s jejich daňovým přiznáním,“ popsala Simona Hornochová.

Bývalou kotelnu v Rumunské ulici v Kroměříži nahradí nová spisovna městského úřadu.
Bývalou kotelnu na Zacharu v Kroměříži nahradí nová spisovna městského úřadu

Pracovníci na telefonních linkách (pro Kroměřížsko 573 323 309) jsou k dispozici od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin, v pátek do 14 hodin.

Na přelomu ledna a února (22.ledna – 2. února) budou také prodlouženy úřední hodiny od pondělí do čtvrtka 8 do 17 hodin, v pátek do 14 hodin na všech územních pracovištích.

Spočítat daň není tak jednoduché

Pokud byste si daň z nemovitosti rádi spočítali sami, máme pro vás pod článkem malý návod. Výpočet je poměrně složitý a bere v úvahu několik koeficientů, kterými je třeba násobit.

Zásadní je samozřejmě rozloha nemovitosti, ale počítat se musí i s koeficientem zohledňujícím velkost obce, inflačním koeficientem, koeficientem určeným obcí a koeficientem, který bere v úvahu, zda k nemovitosti náleží i podíl na pozemku.

Koeficient v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupl za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50. Obce si mohou stanovit místní koeficient v rozmezí od 1 do 5.

Jak vypočítat daň z bytu

• Základem daně je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu.
• Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.
• Daňová sazba pro byt jsou 3,50 Kč/m2.
• To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel - obecní koeficient
• Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, které se obce určují samy. Obce ho mohu zvyšovat ze základní úrovně až na hodnotu 5. Ty se mohou lišit i podle lokality v jednotlivých městech nebo obcích. Místní koeficient lze nejlépe zjistit přímo na příslušných úřadech.
• V zákoně nově přibyl také inflační koeficient, který však pro rok 2024 činí 1,0.

Obecní koeficienty:

• do 1000 obyvatel - 1
• od 1000 do 6000 obyvatel - 1,4
• od 6000 do 10 000 obyvatel - 1,6
• od 10 000 do 25 000 - 2
• od 25 000 do 50 000 obyvatel - 2,5
• nad 50 000 obyvatel a také ve všech statutárních městech je 3,5
• v Praze - 4,5 

Příklady místních koeficientů některých měst na Kroměřížsku:

• Kroměříž není Obecně závaznou vyhláškou (OZV) stanoven – tzn. 1,0
• Holešov není OZV stanoven – tzn. 1,0
• Hulín – 1,2
• Chropyně – 2,0

Příklad, jak si vypočítat daň z nemovitosti v Chropyni

Modelový příklad: byt 80 m2 v bytovém domě (v domovních jednotkách zjišťujeme podlahovou plochu, kterou násobíme koeficientem 1,2 či 1,22. Vyšší přirážku připočítáváme, pokud jsou místnosti v bytovém domě a patří k nim pozemek)

- Sazba daně: 3,50 Kč/m2
- Obecní koeficient (podle počtu obyvatel do 6000) – 1,4
- Místní koeficient (stanovuje jednotlivá obec) – 2
- Inflační koeficient je pro rok 2024 stanoven na 1,0 výslednou daň už tedy neovlivní

Předpokládaná daň z nemovitosti = 942 korun